Just nu - aktuella energier

Här kommer du att hitta mina tolkningar över "Tidens gång"
Dvs vilka planeter o aspekter som JUST NU är aktiva?
Jag lägger in både Tidsperiod o eventuella effekter som du själv kan studera...
Mycket nöje!

 

OBSERVERA! - Jag lägger här in senaste inlägget överst så du inte behöver scrolla ner.  Äldsta inlägget (2005-2006) hittar du längst ner på denna sida.

Inlagda perioder i tidsordning;

2011 - 2015   Uranus - Pluto               NYHET!

2011 - 2015   Saturnus - Neptunus     NYHET!

2007              Jupiter - Uranus

2006              Jupiter - Saturnus

2005 - 2006   Saturnus-Neptunus - hittar du längst ner på sidan

Saturnus - Neptunus i trigon och Uranus - Pluto i kvadratur

 

Saturnus trigon Neptunus börjar december 2011 och håller i sig till mars 2012. Återkommer september 2012 och är aktiv fram till december 2012. Återkommer sista gången maj 2013 fram till september 2013.

Den är exakt i oktober 2012 och juni-juli 2013.

 

Om ni själva vill pröva att dra slutsatser följer här några nyckelord.

Saturnus: Fysiska världen, begränsningar, hämningar, frustration, sjukdomar, respekt, auktoriteter, äldre personer eller "chefer", politiker, myndigheter, hårt arbete, grovjobbare, forskare. Fysiskt kopplas den till skelettet, ben, tänder och huden.

 

Neptunus: Fantasin, drömmar, det abstrakta, andlighet, religiositet, healing, missbruk, mediciner. I världen kopplas Neptunus till alla hav, floder och sjöar, liksom långa resor. Fysiskt kopplad till fötterna och kroppens immunförsvar.

 

Trigonen mellan slutet av 2011 och större delen av 2013 kan präglas av konkret inspiration för många konstnärer och med Saturnus i Skorpionen kan konst väcka debatt och provocera. Med Saturnus i Skorpionen kommer även en period av ekonomisk åtstramning (EU?) och Neptunus i Fiskarna bidrar dessvärre med falska förhoppningar o fagra löften. Fiskarna "tror" ju mest o hoppas, de vet egentligen inte. Debatten kan komma att handla mycket om sjuka människor eller fattiga? (Har det varit annat 2012?)

 

De bästa resultaten uppnås helt klart med en metodisk och genomtänkt strategi baserad på självdisciplin och oerhörd självuppoffring. "Trägen vinner".

 

Uranus - Pluto ligger i kvadratur svagt 2011. Ligger exakt i  juni och september men är aktiv fram till december 2012. Återkommer under 2013 under april , exakt maj och november 2013, april 2014, december 2014, mars 2015 och är mer eller mindre aktiv ända fram till sommaren 2015...

 

Nyckelord Uranus: Förändringar, nyheter, plötsligt o oväntat, uppror, revolution, uppfinningar, reformer. Fysiskt kopplas Uranus till nervsystemet, hjärnan, operationer och olyckor.

Sociologiskt kopplat till alla radikala, våldsamma förändringar av idéer och system, men även nya tankar för gruppens bästa.

 

Nyckelord Pluto: Det undermedvetna, döden, sexualiteten, massmedia, psykologi, maktmissbruk, despoter, fanatiker. Propaganda, politiker, journalister.

Fysiskt kopplad till cancer och underlivet men även masspåverkan som pandemier.

 

Som ni säkert redan listat ut är detta en av de svåraste aspekterna. Här finns stor potential att förändra organisationer och maktstrukturer men våldet, vreden och provokationen blommar alltför lätt upp till ytan. Uranus bryter sönder politiker och deras maktsystem och tvingar fram nödvändiga sociala förändringar (arabiska våren och fortsatt Syrien?). Här kan man milt sagt tala om begrepp som "revolution" och "uppror", inte bara i sociala eller samhällssammanhang, utan även mellan människor rent privat. Eftersom denna håller i sig har vi knappast sett slutet av processen ännu. Skulle tro att Syrien kanske leder till andra konsekvenser.

Globalt är denna spänning även kopplad till alla former av olyckor men även jordbävningar, vulkanutbrott och "kollektiva" olyckor med många människor inblandade.

 

Citat Ebertin: "The collapse of the old order of things, the construction of the new". (Bygga ny Hemsida:) ?)

Pluto med månen Charon - USA storlek i bakgrunden
URANUS på tvären, som vanligt...
JUPITER "Den störste"!

JUPITER - URANUS i Kvadratur (90 grader)

 

Tidsperioder under 2007;
(Inom 3 graders orb.)
5 januari - 28 februari - Exakt 22 januari
mitten av april - början av juni - Exakt 11 maj
23 september - 24 oktober - Exakt 9 oktober 2007


Jupiter befinner sig i Skyttens tecken 24 oktober 2006 - 18 december 2007
och i Stenbocken under resten av året 2007
Uranus befinner sig i Fiskarna första gången 10 mars 2003, backar lite (retrograd) för att gå in i Fiskarnas tecken permanent från den 30 december 2003 fram till den 28 maj 2010, då den går in i Väduren

 

JUPITER - URANUS aspekter präglas ofta av dramatik. Ofta positivt faktiskt.
Jupiter accelererar och ökar ofta Uranus förändringar men dessa spänningar kan även få oväntade utgångar. Gamle astrologen Ebertin kallar denna "Thank the Lord" (BURMA) och jag förstår varför. Förändringar som går fort (Uranus) är ofta spänningar som utlöses och avslappningen blir naturligtvis något av en lättnad...


Rent världsligt bildas globala spänningar både politiskt och ekonomiskt. Således varning för både "börs-oro" och plötsliga politiska reaktioner som mycket väl kan få positiva, oväntade resultat. Den s.k. Klimatfrågan hör definitivt till en mycket typisk fråga som skapar spänningar som måste utlösas, kanske genom nödvändiga "Förändringar"?

 

När det gäller oss vanliga dödliga så finns mycket gott att hämta. "Kraften" i dessa spänningar kan leda till oväntat starka personliga förändringar, bara de har ett gott syfte.

Här gäller verkligen det magiska uttrycket "Lycka Till" med dina Förändringar!!!

 

 

Saturnus med månar
Jupiter

JUPITER - SATURNUS i Kvadratur (90 grader)

 

Tidsperioder under 2006; Inom 3 graders orb.
början av juni - 18 juli - Exakt 22 juni
1 oktober - 13 november - Exakt 25 oktober


Jupiter i Skorpionen mellan 26 oktober 2005 - 24 november 2006
Saturnus i Lejonet mellan 16 juli 2005 - 2 september 2007

 

 

Jupiter befinner sig i Skorpionen ända till slutet av November 2006 befinner den sig i aspekt till Saturnus i Lejonet under flera perioder. Mellan 1 - 20 januari och 13 maj - 8 december 2006.
Saturnus passerar mellan 4 - 25 grader i Lejonet under hela året så blir denna process mycket övergripande.

 

Generellt brukar man kalla denna "hårda" aspekt för "ett steg fram o TRE steg tillbaka" vilket ofta sker vid planer och konstruktioner. Således en mycket pressande period där det gäller att ha en ängels tålamod och försöka hålla fast vid sina positiva förhoppningar.
Ser man på principerna förstår man bättre; Framgång i kontrast till Begränsning innebär ofta tveksamheter, hinder och fördröjda planer. Här kan dock framgång skördas om man är gedigen, tydlig, konkret och "förnuftig".

 

Dessa två största av våra planeter representerar den stora kontrasten mellan just Framgång och Motgång i livet. Resultaten kan bli mindre framgång än väntat och all Framgång måste bygga på disciplin o hårt arbete.


När det gäller Globala, politiska problem är kanske denna aspekt en av de "värsta". Framgång uteblir eller fördröjs och alla optimistiska ide´er tas bryskt ner på jorden igen av Saturnus krassa, negativa pessimism.

Se på förhandlingar i Mellersta Östern eller den hopplöst låsta situationen i "Helvetet på Jorden" - Irak! Här härskar dessvärre sarkasm, hat, rädslor, våld, fientlighet och alla former av extremt beteende mellan individer som alla tycker och tror att de har den "rätta" läran eller uppfattningen.

 

 

Denna spännings-kvadratur mellan Jupiter och Saturnus brukar Karmiskt tolkas som att "man skördar dålig Karma", dvs det "onda" kommer igen som "betalning" och konsekvenser. Eller som Gandhi sa; "An eye for an eye makes the whole World blind"!

 

Ja, nu när Jupiter har gått in i Skytten under 2007 så slipper vi i alla fall dessa ytterligheter på några år...


Under 2007 kommer däremot Jupiter och Saturnus att ligga i en "positiv" trigon (mellan mitten av februari - mitten av juni) vilket gynnar stora, globala förändringar på längre sikt (Klimatfrågan?)

 

 

SATURNUS - den Store Läromästaren med sin "Kristi Törnekrona"

SATURNUS i Lejonet i opposition till NEPTUNUS i Vattumannen
Tidsperioder under 2005 - 2007;


Saturnus befinner sig i Lejonet mellan 16 juli 2005 - 2 september 2007
Neptunus befinner sig i Vattumannen mellan 29 januari 1998 - 4 april 2011
Återvänder ett tag till Vattumannen mellan 5 augusti 2011 - 3 februari 2012 när den går in i Fiskarnas tecken permanent.


Denna aspekt är starkare ju mer exakt den är men jag räknar med en "orb" (avvikelse) på minst fem-sex grader
Denna opposition börjar i början av oktober 2005 och håller sig inom avvikelse till slutet av december (31/12 - 2005).
Tack och lov blir den INTE exakt denna period men den är starkast under hela november (ca 4 grader)
Denna aspekt återkommer nästa gång i slutet av Juli 2006 och varar då till mitten av oktober 2006.
Denna gång blir den dock EXAKT runt den 31 augusti. Tråkigt men intressant att följa dessa effekter.
Under 2007 återkommer denna mitten av januari - början av augusti 2007. Exakt 28 februari 2007 + 25 juni 2007
Denna spänning återkommer sedan inte förrän under 2015.
Ett litet försynt råd: "Allt blir inte alltid som man tänkt sig" passar bra in på denna effekts konsekvenser...

 

dvs ingen vidare "bra tid" att starta upp nya aktiviteter. Sorry.
Denna aspekt hör tyvärr till de s.k. "svårare" för oss människor.
Saturnus i Lejonet ger en hårdnackad o hänsynslös auktoritet som inte accepterar andra auktoriteter (Irak, Mellanöstern, Kina, Korea, en del politiker i flera länder, kravallerna i Paris)
Neptunus i Vattumannen ger idealism på det politiska planet men även förvirring när det gäller organisationer så detta är en vansklig period för många globala organisationer (FN m fl)


Oppositionen tolkas ofta som motstånd mellan drömmar och den grymma verkligheten och kan för privatpersoner leda till en rejäl personlig kris. För Mänskligheten är detta en prövningarnas tid då mycken försakelse påtvingas framförallt fattiga länder (Pakistan m fl)


Oppositionen avslöjar även ledare som försvagas o byts ut... (flera exempel?)
Saturnus påminner människan om den krassa verkligheten och de hinder som måste övervinnas och Neptunus löser upp gamla auktoriteters inflytande så förhoppningsvis "faller" flera politiker som suttit "för länge" vid makten? (Kommissionen om Tsunamin lysande exempel)

Vidare kan nämnas att Medicinsk forskning "bromsas upp" eller misslyckas och s.k. "medier" får svårt att fungera normalt. Allvarlig smitta kan förekomma (fågelinfluensan?) och flera jordskred kan förekomma pga för mycket regnande?

 

Neptunus kopplas till vatten o Saturnus hindrar eller förstör vattnet så bristerna blir uppenbara.

Missbrukare och sjuka får problem och medicin slår fel eller fungerar inte

Saturnus i Lejonet försvagar "makten" men får samtidigt de starka allt girigare o "kalla".
Saturnus i Lejonet kan även inverka menligt på olika stats- eller regeringschefer, som blir sjuka eller faller offer för konspiration eller intriger (Neptunus).

 

För oss andra hindras drömmarna av begränsningar och hinder och den som kämpar mot trötthet och besvikelse vinner i längden. Naturligtvis beroende på hur mycket av dessa hinder som vi förstått innebörden av? Dvs; vad har jag lärt mig om mina egna begränsningar?

 

PS. Astrologen själv fick Borrelia under denna process... hmmm? (hösten-vintern 2005-2006)
(Infektion som begränsade min kropp - dock ej mitt förstånd, haha) 

 

 

NEPTUNUS Den vackert blå "Mystikern"