6. Relationsanalys                  Nyhet!

1.000 kr

 

Genomgång av två personers relation med betoning på både starka och svaga sidor i relationen.

 

CD c:a 1 tim 18 min.

You and I