1. Födelsetolkning utan Prognosanalys
1.200 kr


 

Grundläggande karaktärsanalys "från vaggan till idag" utan Prognos.

Tolkningen betonar dina grundläggande egenskaper, såsom hälsa, känsloliv, intellekt, kärlek, relationer, arbete eller vad du är bra på.
Ingen psykologisk djupanalys men går igenom både präglingar från barndomen och relationer till föräldrar och syskon.
Omständigheter under skoltiden och tonåren.
Vuxenlivets problematik och dina egna ambitioner och intressen.
Möjlighet eller inställning till relationer och familjebildning.
Hur du hanterar din ekonomi eller hur du bäst kan lyckas skapa något eget.
Yrkesvillkor betonas och speciella egenskaper du besitter men kanske ännu inte är fullt medveten om.

Om framtiden avslöjas alltså inget i denna grundanalys.
Detta för att många helt enkelt inte vill veta något alls om vad som väntar...
 

CD-skiva eller mp3-fil c:a 1 tim 15 min