Nyårskrönika 2015

Nyårsnatt i Sveriges huvudstad Stockholm
Torsdag 1 januari 2015 kl.00.00

 Skulle kunna citera en rubrik i Aftonbladet på nyårsafton "2014 i världen - ett riktigt skitår"... Flera krig, flygolyckor, skogsbränder, IS, Ukraina, Syrien, Ebola och ett politiskt fiaskoval här hemma. Ryska ubåtar?

 Tänk på att det mesta i denna analysen enbart gäller för Sverige och inte övriga världen. Några aspekter, ex Uranus-Pluto och Saturnus-Neptunus gäller dock globalt för alla.

Solen o Pluto är fortfarande i närheten av varandra och detta kommer sakta avta år för år, åtminstone fram till 2018-2019. Den har långsamt passerat över nyårsgraderna sedan 2010 och vi kan väl hoppas att vi ser ljuset i slutet av tunneln snart.

 Nu är inte Pluto någon planet längre, enligt astronomerna, men astrologerna räknar ändå med den. Pluto förknippas kanske mest med just kollektiva sociala strömningar i världen och symboliserar ofta både död och revolutioner. Däremot är många av de sociala oroligheter vi upplevt under 2014 mer kopplade till Uranus och Plutos egen inre konflikt - se röd kvadratur (90 grader) på kartan - och denna är fortfarande aktiv under större delen av 2015, men inte lika stark.

 Nyårskartan omfattar dessvärre fortfarande denna aspekt och är dessutom kopplad till  MC (Livsmål) vilket måste tolkas som oväntade och plötsliga förändringar av mål eller inriktning. Denna var även aktiv under 2014 vilket klockrent avspeglas i det politiska kaos som uppstod efter valet. Vi kan således förvänta oss ytterligare turer vad gäller staten och den politiska inriktningen, suck. Symboliskt tolkar jag detta som "obstinata och provokativa maskulina energier" som inte räds varken konflikter eller aggressivitet. Jag har personligen svårt att se vår nuvarande statsminister styra detta bräckliga skepp i land.

 Månen som symboliserar både kvinnor och barn har visserligen aningen mildare aspekter men även en vass kvadratur till Mars och denna kan tolkas tvetydigt. Månen i Oxen på 20 grader bildar ett s.k. halvkors till både Mars i Vattumannen på 21 grader och Jupiter i Lejonet. (Undertecknad ont i halsen och hosta) Samtidigt bildar den mjukare aspekter till både Merkurius o Venus i Stenbocken. Månens placering är dock lite kluven i 8:e huset. Skulle kunna tolkas som en ekonomisk berg-o-dalbana med excess från Jupiter och impulsiv nonchalans från Mars (nöjen och spel o dobbel). Detta är även symbolen för "starka kvinnor" (gärna rödhåriga) men kan även innebära intensiva känslor hos barn och kvinnor, på både gott och ont. Kvadraturen är tyvärr förknippad med både psykiskt som fysiskt våld och detta skulle ju kunna innebära att både barn och kvinnor kan hamna i fokus under året. Starka, rödhåriga kvinnor? Annie Lööf? 

 Merkurius i Stenbocken ser ovanligt positiv ut och detta kan tolkas som att diskussioner och samtal ändå kan balanseras på ett logiskt och förnuftigt sätt. Detta är även mycket positivt för er som studerar eller vill lära er något nytt. Symboliskt med placering i 4:e huset innebär mycket samtal om barn och familjers villkor. För min egen del hamnar denna i exakt mittpunkt mellan min Måne och min Mars så "Boken" lär bli klar i alla fall.

 När det gäller Venus, som ju kopplas till både Kärlek, relationer och ekonomi, ligger även denna relativt harmoniskt i slutet av Stenbocken. Man skulle ju kunna säga att det blir bättre för redan permanenta relationer, med inslag av både lojalitet, trohet och stabilitet, och s.k. "nya" relationer verkar inte alls aktuellt? Varken förälskelse eller passion blir aktuellt, så ni som lever utan partner får kanske se tiden an och satsa på era egna villkor detta året? För er som redan lever i en relation är dessa energier mycket stabiliserande, om de är baserade på sunt förnuft och ärlighet. Även Saturnus har ett milt inflytande till Venus, vilket skulle kunna betyda "seriösa" relationer men även relationer med en viss åldersskillnad? Jag kanske gör en filmstjärnevariant o gifter mig med en 30 år yngre kvinna, haha? För all del även yngre män med äldre kvinnor... Kanske borde dejta nån på hemmet?

Mars placering och effekter i Vattumannen måste glädja er som älskar sport, idrottsprestationer och all slags fysisk aktivitet. Den ligger i en nästan exakt opposition till Jupiter i Lejonet (på min Sol, hehe) och denna aspekt är en klassiker som man ofta hittar i professionella atleters kartor. Mars kopplas ju till musklerna och kroppen och dessa energier kan på ett disciplinerat sätt användas mycket framgångsrikt. Egentligen gynnar detta mera ensamidrottare än lagsporter men Mars i Vattumannen ger gärna energi till kollektiv.

 Enda nackdelen kan vara Månens kontakt till denna aspekt och missgynnar kanske kvinnor mer än män. Påminner om en obetänksam handling, likt norrmannen Northug som körde på rattfyllan. Ur ett världspolitiskt perspektiv kan detta tyvärr tolkas som en ohejdad, nästan överoptimistisk energi, som symboliskt "drabbar" både barn och familjer (Månen). Tragiskt nog har vi ju redan bevittnat oerhörda lidanden i Afganistan, Syrien och Ukraina, för att bara nämna några aktuella exempel. Bara fenomenet "IS" får blodet att frysa till just is...

 Jupiter som vi alla hoppas skall vara en motvikt till allt elände ligger för astrologens del mycket stimulerande på min Sol (födelsedag runt 13 augusti) och skänker onekligen mig personligen både inspiration och optimism inför året. Kvadraten till Månen kan betyda "framgång för kvinnor" men tenderar till överdrift och smått excentriskt beteende, typ ätstörningar. Kärleken kan flöda över och Jupiter vill ofta överdriva och detta är mer osunt än normalt. Även rent ekonomiskt kan det betyda tillväxt och progressiv expansion men disciplin måste till för att dämpa impulserna.

 Saturnus ligger ovanligt nog nästan oaspekterad i början av Skytten vilket måste tolkas positivt. Begränsningar kan förekomma vad gäller religiösa sammanhang och "kyrkans roll" och betydelse minskar sannolikt med Saturnus passage genom Skytten, och betoning ligger mera på gammaldags fördömande moral än vidsynthet. Placeringen i 2:a huset är ytterligare en indikation på begränsningar i ekonomin, men detta gäller för Sveriges del, inte hela världens. Ascendenten och husen flyttar ju på sig och detta gäller ju för enbart sveriges del. De som firar nyår i Los Angeles eller Thailand är altså inte drabbade på samma sätt.

 Uranus i Väduren bildar tyvärr spänningar til både Solen och Pluto i Stenbocken och samtidigt till Ascendenten i Vågen och MC i Kräftan och detta tolkar jag som en mycket dominerande energifaktor med stort inflytande över flera områden i Sveriges horoskop. Kanske den mest negativa effekten av alla i år? Socialt sett pekar detta på både oväntade och våldsamma förändringar och lite svårt med samarbete (Uranus i 7:e) mellan olika auktoriteter eller ledare (Solen-Pluto). Kanske en viss splittring i större organisationer eller Alliansen? Uranus i 7:e kan peka på splittring i relationer men även på att starka individer kräver större frihet.

 Neptunus i Fiskarna är liksom Saturnus relativt oaspekterad. En svag aspekt till Solen gynnar esteter men kvadraten till Saturnus kan hämma flödet och inskränka inspirationen. Kanske lämpligast för konkreta konstnärer som arbetar mer med fast material, typ lera eller skulptur? Kvadraten mellan Saturnus o Neptunus kommer att vara aktiv under större delen av året o du kan läsa mera om just denna aspekt på annan sida. En global effekt kan spåras till epidemier som Ebola och detta tycks fortsätta innan det bromsas upp eller kan kontrolleras.

 Pluto som sagt fortfarande i kontakt med "korset" med Solen-MC-Uranus-ASC och det borde innebära problem eller till och med viss "fara" för ledare eller de som bestämmer. Det kan inte vara lätt att vara chef eller den som bestämmer under detta året. Kan ju även visa på problem inom politiken tyvärr. Det mest negativa  som kan hända är ju om "Pluto-Uranus-människor" kommer i fokus, med våld, splittring och uppror som mål. Rent anarkistisk effekt tyvärr.

 Allt har en baksida och man kan naturligtvis tolka även detta på ett kollektivt plan. Kanske dags för genomgripande förändringar globalt när det gäller tyranner, despoter eller diktatorer?

 Ja, detta blev en del dystra tankar, men kom ihåg att just DU måste ha åtminstone en eller flera av dina viktigaste punkter på dessa grader för att kunna riskera eller utnyttja dessa energier.

 Låt oss hoppas på förändringens vindar, mindre katastrofer och mer av empati globalt under kommande år.

 Jag hoppas i alla fall kunna publicera "del 1" av min Astrokrönika för alla intresserade.

Lätt hostig o med skrovlig röst önskar jag er alla ett riktigt Gott Nytt År 2015.

Jag väntade med att skriva klart denna krönika tills Månen nu hann in i Tvillingarna,

Jacob 1 januari 2015