4. Födelsetolkning BARN 
1.000 kr

 
Denna tolkning i första hand för föräldrar med egna barn från nyfödda till c:a 15-16 år.
Givetvis mycket individuellt var gränsen går.
Vänder jag mig direkt till "barnet" räknas detta som en vanlig "vuxentolkning". Har genom åren faktiskt gjort några tolkningar där jag riktat mig direkt till "tonåringar". Dessa tolkningar är givetvis mycket anpassade till deras "världsbild".

Denna tolkning beskriver ditt barns talanger och svagheter i både förebyggande och utvecklande syfte. Vad man måste se upp med men även vad personen lättare kan utveckla o lyckas med.

Avsikten med denna tolkning är att skapa en tidigare och större förståelse för ditt eget barns unika egenskaper.

Jag har fått mycken tacksamhet av både oroliga och stressade föräldrar som genom tolkningen fått lättare att sätta in konkreta metoder för att underlätta för sitt barn.

Vill även tacka alla Er föräldrar som under åren vänt Er till mig för att bättre kunna förstå och/eller stötta era älskade kids, oavsett deras ålder!
 

CD-skiva eller mp3-fil c:a 1 tim