Kriser - Stress - Sjukdomar

Saturnus
representerar allvar och ansvar
Detta kanske är den viktigaste länken på min hemsida?

 

Då jag inte har varken medicinsk eller terapeutisk utbildning kan jag aldrig ta på mig ett ansvar som ligger utanför min kompetens. All information på denna sidan baseras på mina erfarenheter både som människa och astrolog. Under årens lopp har jag mött och kommit i kontakt med många människor som befunnit sig i olika kriser. Ofta har jag kunnat bistå med hjälp men ibland har jag tvingats inse min begränsning.

 

Astrologens främsta uppgift bör vara att ge råd och förklaringar, inte komma med fagra löften eller ställa orimliga krav. Det är alltid du själv som har det yttersta ansvaret för ditt liv.


Kompetens

Då jag som sagt inte har formell utbildning i vare sig medicin eller psykologi kan jag aldrig påta mig ansvaret för din sjukdom eller din situation. Jag bör ej heller ge råd när det gäller medicinering eller behandling. Detta måste du själv i samråd med läkare ta ställning till.

 

Mina råd eller bedömningar baseras mestadels på rent astrologiska analyser, dvs du måste själv ställa min bedömning i relation till de faktiska villkor du lever under. Astrologen är vare sig en auktoritet eller andlig vägledare utan bör ses som en rådgivare.

Astrologens viktigaste uppgift bör vara att förmedla en tydligare insikt i den process du befinner dig i, främst när det gäller begreppet "tid". Dvs, astrologen kan upplysa dig om "hur länge" en process kan upplevas eller om och "när" den kommer att förändras.

 

Ser man rent astrologiskt på begrepp som kompetens och behörighet så handlar det mycket om både Saturnus (ansvar/erfarenhet) och Merkurius (intellekt). Min Saturnus i Skorpionen innebär ett djupare intresse för allt som rör psykologi och min Merkurius i Jungfrun i konjunktion med Jupiter bidrar med både noggrannhet och ansvarskänsla när det gäller att förmedla mina kunskaper på ett både positivt och optimistiskt sätt.

Betonar ofta vikten av humor och glädje i livet under mina föredrag.

 

 

La Luna

Månen
symboliser både barndomen och det förflutna, liksom våra känslor...


Erfarenheter

Det sägs att psykologen eller astrologen aldrig skall "prata om sig själv" men jag håller inte fullständigt med om detta.
Givetvis innebär min roll som astrolog i första hand att jag skall lyssna och försöka förstå men jag måste även kunna känna igen och ge exempel ur min egen erfarenhet.

 

Jag brukade själv ha en ganska krass och cynisk inställning till psykologer och var oftast direkt misstänksam och skeptisk till olika slags experter jag träffade. (Min Måne i Skorpionen?) Blev inte imponerad förrän jag träffade människor som bevisligen visste vad de talade om.

Människor som själva varit missbrukare eller som tagit sig igenom olika slags livskriser.

 

En psykolog som aldrig haft ex, ångest. Kan verkligen den personen säga "jag förstår" eller ge råd om medicinering eller behandling? Betvivlar detta starkt. Minns att vi "tvingades" lyssna till före detta missbrukare redan på högstadiet som varnade för riskerna med att experimentera med droger. Då lyssnade man faktiskt.

 

Vad gäller mina egna erfarenheter i livet vill jag inte hymla om mina egna "svårigheter" men ändå delge andra mina upplevelser. Tror att det på så sätt blir lättare för dig att inse att jag kanske faktiskt "vet" vad du talar om?

Efter en bilolycka för över 30 år sedan hamnade jag själv i ett chocktillstånd med panikångest som tog flera år att få bukt med, så mina egna erfarenheter av "svårigheter" i livet har givetvis ökat min förståelse för andra människors känslor.

 

Försöker väl idag att leva som jag lär och har förhoppningsvis en både ödmjukare livsinställning och en annan syn på vad som är "viktigt" i livet idag. Med ålderns rätt har jag insett att "skomakare bliv vid din läst" och försöker att fokusera på att både utveckla och fördjupa mina astrologiska arbetsmetoder. Med Internet finns ju idag möjligheten att kunna både "jobba hemma" och att nå ut till allt fler människor.

 

Kriser

Många som först kommer i kontakt med en astrolog eller med astrologin har nog en lite komisk bild av detta arbete.
Många tror att man sitter och "spår" eller att man sitter i ett mörkt litet rum med rökelse och mystisk musik i bakgrunden och mumlar om "framtiden" i ett tranceliknande tillstånd?

 

Har fått många underliga frågor genom åren, ex: "kan du se var min bortsprungna hund är"? Måste själv medge att det roade mig i början med alla som bara var nyfikna, men ju mer jag själv lärde mig, ju större ansvar tycktes jag få.


Allt fler människor var bekymrade eller förtvivlade och jag sattes alltmer på större prov i min yrkesroll. Detta gav mig inte bara större erfarenhet, utan även en allvarligare syn på min egen kompetens och mitt eget ansvar.

 

Har idag ofta klienter som mår dåligt eller som befinner sig i olika former av kris. Det kan röra sig om sjukdomar, separationer, kärleksproblem, arbetslöshet eller ekonomiska svårigheter. Ironiskt nog ger dessa arbeten mig en starkare känsla av att jag verkligen kan uträtta "något viktigt", så att dessa fenomen är idag inget som varken skrämmer eller hindrar mig i mitt arbetssätt.

 

Givetvis kan man även kontakta mig även om man inte går igenom en "kris". Det finns fortfarande personer som bara är nyfikna och som kanske vill veta när och hur de skall agera. Det är både stimulerande och spännande att arbeta med klienter som s.a.s. är "friska".

 

Dock mår många människor idag väldigt dåligt. Inte minst psykiskt. Jag får agera både biktfader, "dr Phil", sexolog, läkare, medmänniska och ibland även hjälpa till med "planering" av framtiden. Ofta för människor som "gått in i väggen" eller helt enkelt "gett upp".

 

Jag skall inte här gå djupare in på psykologiska analyser utan bara konstatera att kriser i livet är både nödvändigt och oundvikligt.


Vad som gäller är hur vi hanterar dem och vad de leder till. Astrologens uppgift är att bedöma, dels hur länge de pågår, dels hur vi lättare skall kunna hantera de olika konsekvenserna.

 

Rent astrologiskt kan det vara olika fenomen.

 

Pluto brukar vara i fokus vid dödsfall och större förändringar i livet men även vid exempelvis barnafödande.

 

Uranus har ofta ett tydligt inflytande eftersom denna energi har till uppgift att just förändra vår tillvaro. Vanligtvis upplever dock de flesta detta som något negativt.

Som regel brukar jag nämna att styrkan i krisen står i direkt relation till vår inställning till just viljan att förändra saker i vårt liv. Den som är rädd för förändringar har oftast svårast att hantera dessa kriser än den som är öppen och mer mottaglig för livets normala förändringar.

Uranus tvingar oss ofta till både oväntade och plötsliga upplevelser som påskyndar denna process. Detta leder ibland till rent traumatiska upplevelser som exempelvis chocktillstånd, ångest, panikångest eller annan form av extrem känslomässig stress.

 

Vanligen förknippar vi planeten Saturnus med det som generellt kallas för "negativt", "problem", "bekymmer" eller "elände" i livet, men detta är inte helt sant.

Saturnus symboliserar i första hand den rent konkreta verkligheten, dvs, den fysiska värld vi lever i och även den rent fysiska kroppen vi bär. Saturnus närvaro innebär ofta att livet blir mer påtagligt, dvs vi får verkligen veta "att vi lever".

Vi kan uppleva detta på många olika sätt. Fysisk sjukdom, sämre ekonomi, större ansvar inom kärleken, ex vid barnafödsel, eller helt enkelt genom att "livet" tycks ställa större krav på oss. Tiden tycks inte räcka till och rädslor för allt möjligt blir ofta synliga.

 

Skillnaden mellan Saturnus och Uranus är väl att Saturnus förändrar vår syn och våra ideal på lite längre sikt. Vi mognar helt enkelt genom de "tyngre" tidsperioderna i livet, medan Uranus ofta skyndar på olika fenomen genom att få dem att accelerera i hastighet.

 

Saturnus är egentligen den "vise mannen" (Gandalf/Merlin) som gör oss både mer ansvarsfulla och kloka genom just olika erfarenheter av "svårigheter" medan Uranus mer kan jämföras med radikala, upphetsande händelser som förändrar vår tillvaro på ett ögonblick.

 

Neptunus är en annan form av energi som ofta är inblandad. Då denna energi är mycket subtil så kan den leda till både psykiska som fysiska fenomen. Det är mycket individuellt hur vi upplever dessa effekter. En regel brukar vara att studera Neptunus i vår egen karta för att se hur vi upplever och uppfattar dessa energier. Detta gäller givetvis även de andra planeterna.


Neptunus kan rent fysiskt göra oss både svaga, sjuka o trötta men även avslappnade och behagliga till mods. Det vanliga är dock att kroppen reagerar på olika stimuli rent fysiskt. När vi röker eller dricker och när vi tillför medicinska preparat.

Under en Neptunusperiod kan man således ägna sig åt både medicinering som missbruk. Neptunus har ofta en mycket diffus, dunkel effekt och påverkar därför även vårt undermedvetna eller våra drömmar.

Beroende på vilka andra energier som är verksamma eller vilka andra planeter som Neptunus aktiverar så brukar man "se" var någonstans i livet som saker och ting tycks "upplösas" eller gå om intet.

Neptunus kan antingen försätta oss i ett rent meditativt tillstånd av eufori eller ge oss mardrömmar och obehagliga själsliga upplevelser, beroende på hur känsliga vi är.

 

Neptunus är faktiskt den energi som i första hand kopplas till begrepp som "healing" och andlighet av alla de slag så den är även mycket verksam vid alla former av tillfrisknande och "ny inspiration". Här finner vi även den tidigare kopplingen mellan missbruk och religiositet.
Gamla missbrukare som blivit religiösa ex.

 

Jag har själv inte haft några större problem med Neptunus (se min karta) men Neptunus befinner sig faktiskt i transit opposition till min Sol nu när jag arbetar med detta. Känner mig väldigt avslappnad och inspirerad, sover mycket och skrattar åt "Simpsons" som jag nyligen avklarat på min Hemsida. (tidigare hemsidan) (både film o humor är Neptunus!)

 

Utöver dessa s.k. yttre planeter; Pluto, Neptunus, Uranus och Saturnus så kan man givetvis uppleva kriser även under andra planeters inflytande, men det är oftast med tyngdpunkt på dessa långsammare planeter som vi upplever kriser i livet.

 

Åter igen måste betonas att det naturligtvis är mycket individuellt hur vi upplever och reagerar på dessa olika energier. Även de andra planeterna kan vara närvarande men fungerar mer som utlösande faktorer.

 

 

 

första fotot av Neptunus 1989

Stress

Kanske en av vår tids vanligaste och allvarligaste fenomen. Man kan se på detta ur flera intressanta perspektiv.


Ser man på det med samhällskritiska ögon inser man att det inte bara inneburit fördelar med "bredband" och "SMS". Att idag ständigt vara uppkopplad och tillgänglig via mobiltelefon har uppenbarligen många konsekvenser.

 

Jag vet att fördelarna är många men nackdelarna desto farligare. Tror att den yngre generation som idag växer upp med detta har lättare för att klara av många av de obehagliga bieffekter som detta för med sig, men vet även att de präglas av att ständigt vara på språng och tillgängliga via datorn eller mobilen.

 

Vill inte sitta här o enbart gnälla och kritisera men har själv sett "mina egna" sitta alldeles för ofta och länge framför datorn. Vet att både kondition och den allmänna hälsan drastiskt försämrats senaste åren hos framförallt värnpliktiga.

Övervikt är idag ett samhällsproblem, inte bara bland fåfänga kvinnor i medelåldern (den målgrupp som reklam för bantning riktar sig till). Se på dagens TV-utbud; "Du är vad du äter" m fl. Skräpmat istället för skolmat, stillasittande istället för lek, hårt arbete eller aktiviteter. Detta är bara toppen av isberget, tror jag. Varför har antalet allergiker ökat? Varför proppar vi i våra unga "lyckopiller" när de känner sig vilsna eller oroliga, istället för att lyssna och ta oss tid?

 

Kombinationen av brist på fysisk aktivitet och alltför snabb eller mycket information via datorn, tror jag leder till en smygande stressfaktor bland unga människor idag.

Jag skall inte här ge mig in i debatten om "diagnostik" men konstaterar att det verkar alltför vanligt att sätta stämplar på våra barn idag. ADHD, Asperger, Autism m m hörs ofta i media och "professionella barnläkare" talar sig varma för allehanda preparat och lösningar för dessa barn. Tack, Gode Gud, för att inte min egen generation utsattes för samma häxjakt. Hur i hela fridens namn kunde vi överleva? Utan både satellitkanaler, mobiler eller skräpmat. Undrar hur många stämplar man själv fått?

 

Jag vill ta upp detta fenomen eftersom det idag ofta är de yngre som får ta smällen när vi vuxna blir stressade eller utbrända.
Då jag som många andra levt med detta fenomen under många år, så anser jag mig faktiskt "veta vad jag talar om".
Ser man på fenomenet ur ett biologiskt perspektiv så ser man tydligt hur både kropp och själ reagerar fullständigt "normalt" när den utsätts för olika former av stress.

 

Problemet är bara att vi idag bombarderas med budskap från omgivningen som leder till att kroppen vill "fly" eller försvara sig. Du skall vara glad, effektiv, frisk, lycklig och orka med allt du förväntas ta itu med. När tiden och orken tryter säger hjärnan ifrån och du börjar bygga upp ett försvarssystem av reaktioner, enbart för att överleva.

 

Stressen vi ofta möter går att hantera, om vi bara lät den komma ut på ett normalt sätt. Listan över orsaker till stress kan tyvärr göras alldeles för lång så jag konstaterar bara att någonstans måste vi kanske helt enkelt börja "tänka om". Har under årens lopp läst flera intressanta böcker i ämnet. (se boklista)

 

Ser man på fenomenet ur ett rent astrologiskt perspektiv så blir bilden kristallklar. Ofta hittar man en mix av effekter. Det kan vara känslomässig spänning som leder till stress, men även en mental struktur som handlar om hur du tänker.

 

Således är ofta både Merkurius, Månen, Uranus och Saturnus inblandade. Merkurius, eftersom denne visar på vår inställning och Månen, eftersom denna visar på våra instinktiva reaktioner. Uranus är ofta "boven i dramat" eftersom denna energi speedar upp tillvaron. Om detta sedan sker mentalt, (Merkurius), känslomässigt (Månen) eller på det rent fysiska planet (Sol eller Mars) spelar egentligen inte så stor roll. Konsekvensen blir ju att vi börjar komma i obalans, vilket sedan "smittar" de andra områdena i kroppen.

 

Skall inte här räkna upp alla astrologiska fenomen, men vill nämna några solklara. Transiter (eller s.k. progression) från Uranus är kanske den vanligaste orsaken till alla former av stress, men även Saturnus kan vara inblandad, om processen pågår en längre tid. Neptunus effekter kan förvisso leda till både trötthet och svaghet som i sin tur kan leda till olika former av sjukdomstillstånd, men Neptunus kan i sig lätt leda oss in i olika former av missbruk, mediciner inkluderade.

Neptunus ofta gör verkligheten lite otydligare så är dessutom risken mycket stor att man blir besviken och kanske tappar tron på det man håller på med, eller på den man lever tillsammans med?

 

Kombinationen mellan främst Uranus och Mars eller Solen kan leda till allvarliga konsekvenser för kroppen, såsom hjärtproblem, högt blodtryck eller ryggskott (-smärtor).

Kombination mellan Uranus och Månen ytterst irrationell. Kan både göra livet mer exalterat men även försätta oss i chock eller panik.

Saturnus effekter kan visserligen leda till både melankoli, depression och nedstämdhet (Månen) men effekterna är mer på längre sikt.

 

Som vän av ordning säkert noterat har jag inte nämnt något om Jupiter? Den symboliserar förvisso det positiva i livet men kan givetvis missbrukas av den som är slarvig eller obetänksam. Jupiter kan innebära både framgång och "tur" men kan även leda till både frosseri, arrogans och självöverskattning, ofta av rent destruktiv karaktär.

Jupiter är gärna i närheten vid fenomen som övervikt eller "dålig ekonomi", troligen som en bieffekt av överoptimism eller s.k. blind optimism? "Det fixar sig nog" - så man tar det "manana", eller som musikern Roger Wittaker uttryckte det; "New world in the morning".

 

Inget fel att ha en positiv inställning men Saturnus måste vara med om man skall kunna ta itu med dylika former av problem. Saturnus i detta exempel "fötterna på jorden".

 

Vill till sist bara konstatera att det visst finns utvägar och alternativ för den som känner igen sig i dessa beskrivningar.

Information och upplysning är ofarligt och kan hjälpa dig att se mer kritiskt på din situation, men du måste själv vilja och vara beredd på att ta till riktigt konkreta metoder för att få till stånd förbättrad livskvalité.

 

Vill inte själv framstå som ett dygdemönster, utan snarare som ett varnande exempel. Många års överskattning av min förmåga (Jupiter kvadrat Ascendenten) och ett kroniskt ansvar för allt och alla (Månen konjunkt Saturnus) ledde mig själv rätt in i väggen för flera år sedan.

Är idag närmast glad över att bo "på landet" där inte ens mobilen har täckning. Försöker att promenera 5-10 km varje dag eller att ägna mig åt huset och trädgården ett par timmar var dag.


Inomhus eller kvällstid ger mig katterna själslig näring och min Yoga är idag en normal vardagsrutin.

 

Hitta ditt eget sätt och din egen njutning och försök hjälpa dig själv att må bra. Ingen annan är tankeläsare och kan veta hur du innerst inne mår, så du måste även vara tydlig i din kommunikation med andra.

Att bara börja prata om hur du mår är ett stort och viktigt steg på vägen mot en större frihet inom dig själv, tro mig.

 

Vid tangenterna


Jacob
25 juli "Jakobdagen" 2007

 

K 2 Himalaya
Döden ur "Det sjunde inseglet"