Terapi - Healing

Jesus (Robert Powell)

Varför jag har en bild av Jesus här är ganska självklart.


I de flesta former av terapier eller Healing är det just Kärleken i sin renaste form som är den viktigaste "energin".
Jesus är både en viktig symbol för Kärleken såväl som direkt kopplad till just Neptunus-energin. Neptunus representerar ju både andlighet, medmänsklighet o barmhärtighet o Neptunus är alltid kopplad till våra drömmar o förhoppningar.


I den nya tidsålder vi lever i som kallas för "New Age" har intresset för människans hälsa dramatiskt förändrats.

 

Även om det funnits pionjärer inom Frisksportsrörelsen länge (Are Waerland) och det även funnits en vegetarisk livssyn, så räknar man astrologiskt ofta 60-talet som en banbrytande period av ökad medvetenhet.

 

Hälsorörelsen utvecklades liksom en mer kritisk syn på vad vi äter. Samtidigt ökade intresset för många "gamla" metoder från "öst", ex kinesologi, akupunktur mm. Med tanke på "flower-power" ökade även användningen av olika narkotiska preparat, vilket inledde en mental nyfikenhet till "nya dimensioner". Meditation blev vanligare och exempelvis "T.M" (Transcendental meditation) blev lite av kult då många kändisar provade på detta (Beatles m fl).

 

Den gamla skolmedicinen fick sakta men säkert börja ge plats åt nya metoder. Minns ni alla "Hälsohem" som började florera på 70-talet? Att fasta sig frisk och börja käka vegetarisk mat blev både på modet och en vagel i ögat på gamla konservativa krafter inom den traditionella skolmedicinen. Idag kan man få remiss av Landstinget till hälsohem...

 

Samtidigt började en holistisk syn växa fram av människan som helt plötsligt inte bara var av kött och blod, utan även bestod av själ, känslor och kanske t.o.m. en "aura". Man upptäckte samband mellan psyket och kroppen och började förstå att man borde ta hand om båda lika mycket.

 

Begrepp som "healing" fanns från början bara i samband med människor som hade övernaturliga krafter (handpåläggning), men sakta började det dyka upp behandlingsformer där "vem som helst", nära nog, kunde utöva denna nya terapi.


Tittar man i gamla tidskrifter från 70- och 80-talet, så hittar man en ökande flora av "alternativ medicin och alternativa behandlingsformer". Kan idag inte räkna upp dem alla. Vill av hänsyn till många bekanta inte varken nämna eller utesluta några av dessa metoder, men kan inte låta bli att nämna exempelvis en metod som kallas för "Reiki".

 

För c:a 30 år sedan fanns ett antal i Sverige som "troligen" hade ett visst inflytande. Hörde senare att det förekom schismer inom "rörelsen" och det fick tydligen flera effekter. Idag behöver man inte åka långt för att träffa en "Reiki-Master"(?) Skulle tro att det finns fler av desssa än antalet pizzerior i Sverige? Vilket naturligtvis gör mig lite skeptisk.

När man sedan får höra att flera både röker och dricker och går hos terapeut, blir man än mer skeptisk. Vore jag i dina kläder skulle jag avkräva någon form av legitimation av den som jag betalar för att ge mig en "positiv", helande behandling.

 

Healing är idag ett närmast vedertaget begrepp som främst innebär att man försöker behandla kroppen som ett helhetsinstrument. Avsikten är att balansera våra olika chakra i auran, för att därigenom frigöra olika former av blockeringar av energier. Det är dessa blockeringar som leder till olika sjukdomar.

 

Jag vet att detta fungerar, eftersom jag själv av nyfikenhet prövat på denna balansering. Hade under längre tid (flera år) en blockering som hävdes efter bara två behandlingar! Detta var 1994 och just "den" blockeringen har inte återvänt.

 

En lite lätt komisk effekt av detta fick jag höra för några år sedan. I takt med att allt fler människor börjar lära sig att s.a.s. "hela sig själva" så kommer hela vårdetablissemanget att få mindre att göra(?) ,liksom många av de som idag försörjer sig på de olika behandlingsmetoder som finns (gulp).

 

Vill ändå slå ett slag för dessa metoder. Vad som passar just dig bäst får du själv lista ut. Somliga älskar massage, andra ljuva dofter eller färgterapi. Att det faktiskt sker något är dock ställt utom allt tvivel!

 

Själv har jag min "friskluftsmani" med mina promenader i skog o mark och naturligtvis min Yoga, som jag tack och lov upptäckte redan tidigt på 70-talet.

 

Jacob
26 juli 2007

 

Neptunus 1989

Precis som jag nämner i början så är det i huvudsak Neptunus som är den aktiva beståndsdelen i alla former av behandlingar.


Neptunus ofta är "boven" när man faktiskt insjuknar så behövs denna energi även när man skall bli frisk. Jag skall inte här redovisa "varför" vi blir sjuka, utan fokusera på vad som bäst behövs för att må bra.

 

Dock kan man konstatera att vi måste skilja på sjukdom och sjukdom. Olyckor är en sak. De kräver sin behandling.
Obehag av själslig eller fysisk natur är givetvis något annat. När vi hamnar i obalans kan det vara olika chakra som är i olag.


Det kan antingen ta sig rent fysiska uttryck såsom illamående, trötthet eller värk, eller så tar det kanske en mer diffus väg genom våra känslor.
Det vi idag upplever som stress och utbrändhet är tydliga tecken på obalans i vår eterkropp.

 

Astrologen kan förvisso se våra energier men vi måste oxå vilja ta itu med det som är fel. Likadant måste den som utför behandlingen vara ett "sant Neptunusinstrument", dvs väl intonad med den rena energin.

 

Har du en bra aspekt mellan Sol-Neptunus eller Måne-Neptunus är du troligen mycket mottaglig för detta Healande.


Merkurius-Neptunus är mycket bra för den som affirmerar eller tar itu med problem på det intellektuella planet, även hypnos.

 

Mars-Neptunus ger kraft att förverkliga de nya ambitionerna och Jupiter-Neptunus är kanske den effektivaste behandlingen. Dvs, om du själv har denna energi har du sannolikt mycket lätt för att "bli frisk igen". Om din Healer har den är hon eller han troligen mycket effektiv i sitt arbete.

 

När bör man ägna sig åt Healing?


Jag tror att det idag handlar mycket om motivation och prioriteringar. Vi måste inte nödvändigtvis ta en "time-out" eller sjukskriva oss utav ren utmattning, om inte detta krävs givetvis.

Viljan till förändring är kanske det viktigaste men även den positiva förhoppningen att man faktiskt vill bli "hel" igen.

 

Har man en Neptunusperiod går det lättare än om ex Saturnus är stark. Det finns faktiskt en kombination som handlar om just detta.
Vid Jupiters kontakt med Ascendenten (Konjunktion, Trigon eller sextil) är förutsättningarna de allra bästa för att just bli "Hela" igen.
Nyckelordet för Jupiters transit över Ascendenten är just "The Healing".

 

Allt helande handlar om Neptunus. Inspiration, inlevelse, högre medvetenhet och en liten dos andlighet ökar definitivt det allmänna välbefinnandet.

 

En sista reflektion.

Jag försöker ofta lyfta fram min egen definition av s.k. treenighet i mitt arbete. Med detta menas att vi måste försöka upprätta en balans och harmoni mellan tre av de viktigaste områdena i vårt liv. Dessa tre är Kroppen, Anden eller Tanken och Själen.


Genom att först försöka bearbeta det vi är bäst på eller har lättast för, så ökar vi samtidigt de andra energierna.
Vare sig vi börjar med det fysiska, mentala eller känslomässiga, så ökar vårt tillfrisknande sakta men säkert och vi får ökade möjligheter att ta itu med de andra områdena av treenigheten.

 

Neptunus syfte är att hela både vår kropp, våra tankar och vårt själsliga välbefinnande.

 

Jacob

15 oktober 2007
(Måne konjunktion Jupiter i Skytten)