2. Födelsetolkning MED Prognosanalys   
1.800 kr

Kombinerad analys med både en Födelsetolkning och en Prognos.

Grundläggande karaktärsanalys "från vaggan till idag", där jag går igenom både dina starka och dina svaga sidor.
Din fysik eller hälsa, ditt intellekt och dina känslor.
Går även igenom dina talanger och vad du är bra på, ex i arbetet.
Hur du fungerar i relationer och hur andra uppfattar dig.
Tar även upp dina svaga sidor och vad du bör se upp med.

Prognosdelen är både en uppdaterad analys av idag och en översikt av hur dina förutsättningar förändras under de närmaste åren.
Även här är det lättare att fokusera om du har egna önskemål.
 

CD-skiva eller mp3-fil c:a 1 tim 15 min