5. Karmisk analys
1.500 kr

På förslag och vädjan från många tidigare kunder som fått liknande tolkningar så erbjuder jag åter igen detta speciella arbete.
Även om flera medier och synska personer "anklagat" mig för att vara medial (bl a William Shaffer) och "kanalisera" genom mina tolkningar, så har jag aldrig medvetet använt denna förmåga och heller aldrig utlovat någon form av "reinkarnationsanalys" där jag berättat om individens tidigare liv och Karma.

Däremot kan jag inte förneka att jag ofta upplever ett slags lugn i mina tolkningar och både bilder, platser och namn dyker upp som jag inte alls begriper vad de betyder. Ofta har jag ignorerat detta men ibland valt att ändå berätta för min klient. Ofta förstår de bättre mina "bilder" eller liknelser och jag har själv börjat lita på mina spontana impulser. Mestadels har de haft ett samband med en händelse eller aspekt jag försöker förklara och "bilderna" har förtydligat både för mig och den som lyssnar.

Dessa fenomen upplevde jag först i mitten av 90-talet (transit Pluto över min Måne o kvadrat min Sol) men det var inte många som reagerade och jag valde att inte "marknadsföra" denna metod i mitt arbete. De senaste tio åren har jag även valt att tona ner densamma eftersom jag upptäckt att jag inte kunde kontrollera eller styra över effekten, vilket givetvis var frustrerande.

Idag accepterar jag förmågan och har ett bestämt mål med processen. Metoden är att arbeta med symbolerna ur ett rent karmiskt perspektiv och låta horoskopet själv beskriva sin historia. Detta passar mina "djupare" beskrivningar bättre, eftersom det nu handlar om att se ursprunget i de astrologiska mönstren. Denna process har i princip ingen "botten" eftersom det är en spiral av effekter och påverkan ända in i klientens nutid.


Vad som sedan händer och hur DU upplever denna spännande tolkning blir en ren bonus. VAD du bör se upp med och HUR du bättre skall gå tillväga blir min uppgift att föra fram.

CD-skiva eller mp3-fil c:a 1 tim