Detta foto föreställande
Jesus
materialiserades av den indiske
andlige läraren Sai Baba
(Tack Mikael M för boken:
"Följ Jesus - samtal med Sathya Sai Baba"
vilken innehåller utdrag ur samtal mellan Sai Baba
o västerlänningar den 24 december 1978.
"An Eastern view of Jesus Christ")
"JESUS"
(Christ, Messiah, Saviour, Son of God)
en av historiens största "kändisar"?

För de av Er som löper risk att bli irriterade eller förargade
vill jag bara nämna att dessa uppgifter inte är mina egna
och att dessa uppgifter framkommit efter flera olika efterforskningar
av flera helt oberoende källor. Inte bara astrologer.

Då det gäller födelsetidpunkten finns det nästan orimligt många förslag.
Har hittills sett minst 10 olika spekulativa förslag.
Vad som dock går som en röd tråd genom de flesta exempel
är att den person som föddes för drygt 2000 år sedan
knappast föddes vid vår "juletid".

De "Tre Vise Män" som historien berättar om hette i urkundstexterna Magoi
vilket översatt korrekt blir "den som ser stjärnorna".
Detta bekräftat av vår egen svenske historiker Alf Henriksson.
De var alltså inga Kungar i egentlig bemärkelse,
även om de troligtvis var mycket "berömda" astrologer.
I Gamla Testamentet finns i en profetia även ett löfte till judarna
om att Frälsaren skulle komma tillbaka.
"The Return of the King" (jmfr. Sagan om Ringen)
Detta skulle ske runt år 0 (vår tideräkning)
Varför då? Jo, det skulle bli första gången på 800 år som planeterna
Jupiter och Saturnus befann sig i s.k. konjunktion i Fiskarnas tecken.
När Jupiter o Saturnus "samarbetar" i en konjunktion
föds en "Konung" i de gamla tolkningarna.
När denna samtidigt hamnar i Fiskarna så föds en Konung
som alltså symboliserar vår tro o inre övertygelse (religion).

En annan spännande fråga för dåtidens astrologer blev nu;
Var skall han födas?
Svaret blev ganska enkelt.
Palestina eller dåtida Judeen ansågs höra till Fiskarnas tecken.
Sålunda skulle troligtvis en Konung födas i Palestina.
(De första kristna använde även det astrologiska tecknet för Fiskarna
som hemligt kodord för att visa att de var just Kristna!
se symbolen för Fiskarnas tecken / boken "Quo Vadis")

Nästa fråga blev nu När?
Här börjar det likna en kosmisk intrig av stort mått, à la Agatha Christie (haha - "Christ" -ie)
Här blir det naturligtvis massor av spekulationer
men för att följa konsekvensen av teorin
så borde han födas när planeterna ligger som närmast varandra.
Detta inträffade vid ett par tillfällen
men samtliga dessa var runt år 7.f.Kr. (BC/Before Christ)
Jaha, när år 7.f.Kr var de starkast då?
Här kan tilläggas för den oinvigde
att Jupiter och Saturnus alltså även rent fysiskt
är de två största planeterna i vårt solsystem
och faktiskt båda kan ses med blotta ögat - utan kikare.
När de ligger på exakt samma plats (konjunktion)
så borde de troligtvis "lysa" lite starkare.
Texterna talar ju även om Stjärnan eller Ljuset
som Astrologerna såg på himlen.

Hit är de flesta forskare överens men nu blandas fascination med önsketänkande.
För att denna Stjärna skall få så stor effekt som möjligt
så borde rimligtvis personen födas i februari-mars.
Märk väl att det faktiskt föddes personer under denna tid.
De som föddes fick naturligtvis Horoskop som i stort liknar vårt exempel.
Nu får ni gärna rätta mig om mina historiekunskaper brister,
men när Herodes fick höra detta skvaller eller rykte (de Vise Männen)
så lät han avrätta alla nyfödda gossebarn i Palestina.
Härav exempelvis uttrycket Ramaskri -
mödrar som skrek i ångest när deras barn mördades.

I mitt exempel som jag tar upp så är dessa energier som allra starkast.
Jag har både sett o läst om flera spekulativa exempel,
men detta är ett av de jag fascineras mest av.

 

Förklaring:

I detta amerikanska exempel så ligger de s.k. "husen" i "Lika-Hus" positioner, detta eftersom det sannolikt är svårt att precisera ett korrekt klockslag.

I detta exempel är tidpunkten 01.30 Lokal tid i Betlehem.
1 Mars år 7.BC enligt den Julianska kalendern.

Positionerna är som följer;

Solen 8 grader Fiskarna
Månen 6 grader 50 min Fiskarna
Merkurius 16 grader Vattumannen
Venus 18 grader Fiskarna
Mars 21 grader Jungfrun
Jupiter 2 grader Fiskarna
Saturnus 11 grader Fiskarna
Uranus 2 grader Fiskarna
Neptunus 5 grader Skorpionen
Pluto 6 grader Jungfrun

Ascendenten 13 grader Skytten
M.C. 13 grader Jungfrun

Invändningar kan göras;
Om han föddes på natten så syns varken sol eller måne, ej heller "stjärnan".
Dock blir fokusering total när det gäller just Fiskarnas tecken.
Många faktorer bildar dessutom enormt stark aspekt till Pluto i Jungfrun.
Dessutom ligger 6 viktiga faktorer i det 3:e huset, som ju rör "budskap" och kommunikation. Han hade ju onekligen ett starkt budskap.
Det 3:e huset står även för kortare transporter o dagligt umgänge.
Han var ju ständigt på väg och hade alltid många människor omkring sig.
Då både Solen o Månen ligger konjunkt Saturnus så var han naturligtvis oerhört allvarlig och ansvarsfull och hade sannolikt ett "stort ansvar på sina axlar".
Solen, Månen, Jupiter o Uranus ligger alla i Trigon till Neptunus i Skorpionen vilket naturligtvis förstärker hans idealism, engagemang, empati och inlevelse.
Snacka om människokärlek!
Då Pluto ligger opposition till alla dessa faktorer i Fiskarna så förebådar dessa troligtvis både hans oerhörda effekt på människor omkring sig, men detta förebådade sannolikt även hans korsfästelse.
Då Månen o Pluto ligger i nästan exakt opposition kan man ana sig till en oerhört suggestiv mental kraft med närmast paranormala effekter. (Underverk)
Detta indikerar även hans temperament, eftersom han faktiskt även visade prov på både upprördhet o ilska. (Templet)
En intressant detalj. MC i Jungfrun och Mars i 10:e huset kan man gärna tolka som att han såg som sin mission att argumentera och slåss för sin uppfattning, genom analyser och på ett mycket pedagogiskt sätt. Jungfrun ser ju ofta som sin uppgift att just "tjäna" andra människor på ett mycket samvetsgrannt o ansvarsfullt sätt.

Detta var bara ett av flera olika exempel. Man kan givetvis bara spekulera, men samtidigt fascineras över att det faktiskt föddes personer under dessa villkor, med liknande horoskop.

Denna länk klar 19 december 2007;
Solen 27 grader Skytten
Månen 28 grader Väduren
Merkurius 29 grader Skytten
Venus 17 grader Skorpionen
Mars 4 grader Kräftan
Jupiter 0 grader Stenbocken
Saturnus 8 grader Jungfrun
Uranus 15 grader Fiskarna
Neptunus 20 grader Vattumannen
Pluto 29 grader Skytten

Dvs; Sol, Merkurius, Jupiter o Pluto alla i konjunktion i slutet av Skytten.
Dvs; Sol-Måne Trigon
Måne-Merkurius Trigon
Måne-Pluto Trigon
Måne-Jupiter Trigon
(Viktiga nyheter?)

Jupiter gick in i Stenbocken den 18 december för första gången på 12 år.