Nyårskrönika 2009

1 januari 2009 1 januari 2009

ÅRSKRÖNIKA 2009

gällande för Sveriges huvudstad Stockholm

Nyårsnatten 1 januari 2009

kl.00.00.

 

 

Uppdaterad (nya inlägg/kommentarer) blåmarkerade

12 januari

Vet inte om denna min egen försening spelar in, men "inga nyheter är goda nyheter" fär väl gälla?

Det finns ett par intressanta aspekter i denna "Födelsekarta" för Sverige 2009, samtliga är s.k. konjunktioner.

Månen i slutet av Vattumannen ligger i konjunktion med Venus, Merkurius i slutet av Stenbocken i konjunktion med Jupiter och Mars i början av Stenbocken i konjunktion med Pluto.

Skulle vi tolka detta enkelt på skolboksvis, som ett barn lär sig, så får vi följande;

Måne-Venus antyder harmoniska känslor med humanistisk inriktning. Originella barn eller kvinnor kan uppmärksammas? Då ekonomi ofta kopplas till Månen kan alla förändringar tolkas positivt. Även Pluto bildar en svag sextil till denna konjunktion o bidrar med stabil övertygelse om känslomässiga vanor? Uppenbarligen positivt för olika former av nyårslöften, hehe?

Då Månen i detta fall gäller "folket" kan man hoppas på bättre ekonomiska villkor, men uppenbarligen efter att vissa "förändringar" kommit till stånd.

Symboliskt tolkas detta även som självständiga kvinnor och de kan nog lyckas mer än "män" under året? Både vad gäller nöjen och/eller tävlingar, då hela konj hamnar i det "femte huset".

En parentes; Under nyårsdygnets alla 24 timmar passerar sålunda Månen från Vattumannen in i Fiskarna och detta innebär att människor i ex nord- o sydamerika kommer att få sin Måne i Fiskarna. Detta tolkas givetvis lite annorlunda, men absolut inte sämre, eftersom Månen då bildar en starkare aspekt till både Mars o Pluto, vilket kan tyda på starkare, kanske något mer stridslystna kvinnor?

Mars konjunktion Pluto i början av Stenbocken bekymrar dock en del. Vi har ju redan konstaterat denna effekt i Israel tyvärr. Även om Pluto kopplas till Skorpionen och Mars till Väduren, så är Mars knuten till Pluto, då denna traditionellt härskade över Skorpionen innan Pluto "upptäcktes". Denna syntes är extremt labil o laddad. Vid persontolkningar hittar vi här ofta människor som arbetar fysiskt mycket hårt, ex grovarbetare eller gruvarbetare, men även proffessionella atleter, såsom hockeyspelare eller boxare. Hur denna kraft kommer till uttryck på det politiska planet kan ni kanske lista ut? Aggressioner o konflikter är oerhört prestigefyllda o Stenbockens inflytande må vara av praktisk natur, men denna kraft är både impulsiv och uthållig på samma gång, tyvärr. Konflikter kan hålla i sig länge och kräver en oerhörd disciplin och hög tolerans för att reda ut. Alla former av våld, explosioner, sadism, grymhet, lidande kan förekomma och även martyrskap är vanligt med Stenbockens stoiska självplågarinställning.

Den sociala tolkningen på det mer världsliga planet är inte roligare den. "Explosioner" kan förekomma lite varstans, kanske troligast i länder där Stenbocken är stark? Det enda land jag spontant kommer ihåg är England, som traditionellt alltid förknippas med Stenbocken. Se bara på deras konservativa hållning med kungahus o vänstertrafik? Dock vet jag att London förknippas med Tvillingarnas tecken så själva staden är det nog ingen fara med. Som jag tyvärr redan skrev i min förra årskrönika, så är ju denna aspekt även förknippad med "oro i landmassor". Spontant kopplas denna energi ihop med jordbävningar eller jordskalv, men även vulkanutbrott, jordskred eller översvämningar. Tack och lov har vi inte så mycket "vatten" i horoskopet, så "spänningar" kanske bara kommer att gälla "på land"?

Min föregående gissning om jordbävning drabbade ju konstigt nog oss själva (Tomelilla) men då låg Mars i Tvillingarna (Sverige) o Pluto i Skytten. Då var det en opposition, nu är det en konjunktion o denna är definitivt starkare. Jag skall försöka återkomma med tidpunkter då denna kan komma att bli aktiverad under året.

En annan tråkig effekt kan vara "bråk eller olyckor" under korta resor eller i skolor, då denna infaller i "tredje huset" i Sveriges karta.

Sparar det bästa till sist; Merkurius konjunktion med Jupiter i slutet av Stenbocken måste ändå tolkas som ett mycket gott tecken. Dessutom ligger den neutralt "ifred" i kartan utan kontakt med de övriga energierna, vilket förstärker den positiva effekten. Här gynnas egentligen allt som rör utbildning och fördjupade studier, oavsett om detta sker på s.k. egen hand i hemmet eller genom utbildning i grupper. Denna effekt torde ju dessutom vara god för hela vårt skolsystem. En liten notering kan vara intressant; denna infaller dessutom i "fjärde huset" vilket indikerar att mycket positiva resultat kan komma att uppnås just "i hemmet"? Den som vill lära sig mer om nåt i livet kan troligen lyckas lika bra med att förkovra sig "hemma". Vi får väl ändå konstatera att detta givetvis är bra för all form av skolpersonal, då denna är gemensamt kopplad till både Merkurius (kunskaper) och Jupiter (lärare).

På det mer världsliga planet antyds givetvis ett mycket gott samarbete, men mest på det intellektuella planet. Alla former av samtal och diskussioner kan komma att lyckas, men betoningen på logik och ansvar kommer att prägla många diskussioner. Då Stenbocken är både lite krass och ibland lite för snusförnuftig, kan alla samtal bli lite petiga och långrandiga, men trägen vinner. Klimatkonferensen?

En lite komisk tolkning; människor med hög intelligens kan briljera eller komma ut med en ny bok? (Jag känner ingen....hehe) Publikationer och nya idéer kan komma att bli aktuella, men syftet med att sprida nya tankar är ändå en återgång till ansvar och logik, så kanske man kommer att återgå till att använda "gamla" idéer igen? Målet med alla samtal blir nog ändå att försöka resonera så förnuftigt och ansvarsfullt som möjligt. Jag skulle tro att både allvar och ansvar mer kommer att prägla samtal, snarare än flummeri och naiv idealism. Tror nog personligen även att detta kommer att bli nödvändigt, med tanke på både världspolitiken och världens ekonomiska situation.

Allt som allt ändå en Årskrönika med betydligt positivare tendenser än sist. Nyårslöften kan lyckas, känslor positiva, bättre för både barn o kvinnor, positiv pedagogik, populära publikationer, optimistiska samtal - även på det världsliga planet. Det enda som stör mitt positiva helhetsintryck är dessa "förbannade" krigs- och konfliktsaspekter. Låt oss "hoppas" att det "bara" tar sig uttryck som s.k. globala väderfenomen eller jordbävningar, så vi slipper dessa aggressiva energier mellan människor?

GOTT NYTT ÅR - äntligen?

Jacob

Anebo 12 januari, Månen 14 grader Lejonet

Klicka på kartan till vänster för större bild