Nyårskrönika 2017

Nyårsnatt Stockholm kl.00.00 
1 januari 2017
Livsväg 3


 Ser man tillbaka på de senaste 16 åren sedan milleniet så är det lätt att känna missmod. Inte många år som varit genomgående positiva. Generellt finns inga år som är vare sig helt positiva eller negativa men de negativa energierna har trots allt dominerat 2000-talet. 2001 9/11, 2004 Tsunamin, 2005 Gudrun, 2006 Reinfeldt, 2008 Global ekonomikris, 2011 Breivik, 2010-2011 arabiska våren som ”bromsade” med Assad i Syrien, IS och flyktingkris, attentat i Paris o Belgien, kris inom EU, 2016 Brexit o with sugar on top Trump 2016.

 Tittar man på kartorna för dessa år ser man ofta en lagom mix av blått (positivt) och rött (negativt). I kartan för 2017 kan man dock se en viss dominans av blått. Dessutom har Pluto och Uranus passerat lite längre bort från ”korset” ASC – MC o Solen.

 Kvadraten mellan Uranus o Pluto har dock i princip lämnat korset vilket tyder på en aning lugnare ”våldsamheter”, åtminstone i Sverige. Har istället ersatts av en mäktig konstellation mellan de stora drabanterna Jupiter-Saturnus och Uranus. Vad månde detta betyda? Positivt i alla fall.

 För Sveriges del ser det trots allt ljusare ut än på länge. Solen med svagare konjunktion till Pluto har en starkt positiv energi till Mars och Neptunus vilket borde gynna både omsorg och empati. En positiv inställning för män som dessutom får mycket uträttat. Mycket energi läggs ner på förståelse och omsorg men kraften kan även kanaliseras genom all form av estetiskt arbete. Då denna hamnar i det femte huset kan det leda till framgång för män inom underhållning eller film och teater. Fysiskt kan det tolkas som framgång i idrott med vatten eller snö. Länge sedan jag såg en sådan positiv effekt för främst de maskulina energierna.

 För kvinnors del ligger Månen i Vattumannen nästan helt neutral. Bara en positiv effekt till Ascendenten i Vågen. Detta tolkar jag som en viss ökad humanism bland kvinnor men även ett större socialt engagemang riktat till både barn och kvinnor. Mycket bra inflytande för alla slags organisationer, typ hjälparbete. Barn kan hamna i fokus på ett positivt sätt.  Gentemot omvärlden månar Sverige om både sin självständighet och sin frihet (Vattumannen) men kan även delta emotionellt i större globala sammanhang. Här kommer starka kvinnor i blickpunkten. Måste tolka detta som klart förbättrade villkor för alla barn i Sverige.

 Saturnus ligger dock fortfarande kvar i Skytten i det tredje huset vilket kan innebära fortsatta problem med kommunikationer, men stimulans från både Jupiter i Vågen och Uranus i Väduren leder på sikt till en ökad stabilitet. Mer ordning och struktur inom utbildning och skola?

 Jupiters placering i Sveriges första hus i Vågen talar för en rejäl uppmärksamhet gentemot omvärlden. Detta är generellt en positiv attityd och framgång kan nås inom många områden. Dock inte lika smärtfritt inom relationer och samarbeten med Uranus mittemot i Väduren. Pekar på egensinniga revoltörer som vill bryta sönder mönster och gå sin egen väg. Kanske leder till helt nya politiska konstellationer? Kan i värsta fall betyda att våldsverkare blir uppmärksammade som separerar allt samarbete.

 Splittring kan även drabba vissa relationer, men Kärleken, dvs Venus, ligger även den neutralt i slutet av Vattumannen och har en god energi från Jupiter. Detta brukar innebära en fortsatt stimulans och god samarbetsfömåga inom befintliga relationer, så ingen ökad skilsmässofrekvens i alla fall. Däremot borde relationer som inleds under 2017 vara baserade på både en större tolerans och större jämställdhet, eftersom Vattumannen tenderar att värdera just frihet, även inom relationer. Egentligen skulle man kunna säga att det är bättre för kvinnor än män att bli förälskade eller inleda en relation, så Grattis tjejer! Männen har ju dessutom sina Fiskenergier att ta itu med, så här finns många artister och drömmare lediga, haha.

 Skulle man nu försöka tolka vissa effekter enbart negativt så ser jag främst till Saturnus placering i Skytten. Dessvärre en fortsatt frustration med förseningar och trassel för alla slag av kommunikationer och Mars konjunkt Neptunus i Fiskarna skulle kunna innebära en viss fara för alla slags resor på vatten, så jag tänker nog försöka undvika båtar om jag måste resa. Mars-Neptunus är klassikern när det gäller just båtolyckor tyvärr. Mars var i Kräftan men Månen i Fiskarna när Titanic sjönk. Månen var dock kvadrat till Pluto 1912 och det är den inte i år.

 Slutligen några tankar om den stora konstellationen Jupiter i Vågen – Saturnus i Skytten och Uranus i Väduren. Dessa tre bildar en sextil-trigon-opposition och kan vara mycket positiv och leda till ökad samarbetsförmåga globalt eftersom denna även infaller i Världshoroskopet för hela året. Men framgång med samarbete kommer först ur rejäla utbrott och egensinniga hetsporrars raseri. Skall man måla ”fan på väggen” kan man säga att en del Vädurar kanske både syns och hörs lite extra mycket, ungefär som en ilsken skällande hund. Trump-humör?
 Trump personifierar ju dessutom mycket av självupptagenhet och fokus kring den egna personen, Väduren. När dessa blir kompromisslösa kan det dessvärre ta ”hus i helvete”. Får se om Världen pallar med fyra år med Trumpstyre.

 Denna egensinniga ”frihetsrevolt” kan ju även dyka upp i andra länder. Många nya eller unga stater kanske föds och just ”revolution” kan bli en utlysande faktor, ungefär som ”arabiska våren”. Spännande att se vilka ”statsöverhuvuden” som faller och vilka nya som dyker upp.

 Sammanfattningen blir ändå mycket positiv, åtminstone för Sveriges del. Vi har ju inte riksdagsval förrän 2018 så nästa år blir väl mer av förberedande strategier. Kanske nya politiska tankar?

 Med Jupiter i Vågen så lär Sverige bli rejält uppmärksammade under året som går. Blir intressant att se inom vilka områden denna effekt slår igenom, inte bara inom idrott.

 Ja, totalt sett ett stimulerande år, jämfört med de senaste 10-15 i alla fall. Dett är nu helt generellt för hela Svea rike och du kanske bara upplever dessa effekter passivt, men kolla din karta och se om du har några punkter på främst runt 21 grader någonstans, så kan du flyta med i medgången kanske.

 Ja, Saturnus försenade ju min egen process med Boken rejält, men den kanske skulle komma ut under 2017 istället? Skall se om jag hittar en bra dag för release av ”Hela Astrologens Värld”.

God fortsättning in i det Nya Året
 
Jacob