Nyårskrönika 2019

Nyårsnatt i Stockholm kl.00.00
1 januari 2019
Livsväg 5

Nytt år med nya förhoppningar.


2018

För att bryta min egen tradition med att blicka tillbaka så tänker jag inte stanna för länge vid det gångna året. Detta år som rent statistiskt verkar likna de senaste åren, med ett antal flygolyckor, skolskjutningar, jordbävningar och attentat lite varstans. Här i Sverige minns vi kanske bäst den svåra hettan och torkan och de över 50 skogsbränderna under juli. Vi minns personer som lämnat oss; både unga, som Avicii, och äldre, som Lill-Babs, 80 år och Ikeas grundare Ingvar Kamprad, 91. Även geniet Stephen Hawking, 76 och författarinnan Margit Sandemo, 94 år, som skrev om ”Isfolket”.

Vad orkar man säga om Sveriges Regering eller Svenska Akademien? Påminner mest om avsnitt ur serien ”Monty Python” uppgraderat till en cirkus på alla sociala medier. Jag antydde i alla fall inför valet att det såg minst sagt förvirrat ut med en optimal Neptunus under exakt nymåne i Jungfrun. Idag, efter femtielva omröstningar, vågar jag inte ens gissa längre. Nyval verkar dock vara den enda lösningen. Frågan är vem som kommer att tjäna på det.

2019

Vid en första blick på 2019 års karta är det en viss övervikt av gröna eller ”positiva” energier. Med något så ovanligt som en positiv sextil mellan de viktigaste Solen i Stenbocken och Månen i Skorpionen så tycks ju ändå grundenergierna indikera en känslomässig lättnad. Läste att handlingen i den magiska filmen ”Blade runner” från 1982 utspelas under just 2019. Hoppas på magi kan man ju…

Solen ligger på nästan samma plats som Saturnus i Stenbocken vilket kan inverka på gott och ont. Samverkan tyder på en mer realistisk och praktisk inställning ifråga om auktoriteter och ”ledare”, men den kan även innebära fysiska svårigheter och kanske sjukdomar, främst då för män i maktställning. Här blir det troligen en viss återgång till ”ordning och reda” och konservativa krafter kommer att dominera, främst då bland män.  Sunt förnuft och logik blir avgörande för samtliga makthavare och politiker.

Lite oroväckande ligger dock Saturnus i s.k. opposition till himmelsmitten MC, vilket tydligt pekar på svårigheter och motstånd för de som idag ”sitter vid makten”. Vet att USA´s förre president Richard Nixon hade en liknande energi när han blev avsatt. Detta kan symbolisera även Kungens bekymmer, kanske med Akademien? När det gäller just ledare eller chefer verkar dock kvinnor klara sig mycket bättre än männen. Saturnus trivs dock i ”sitt eget tecken” Stenbocken vilket indikerar mer konkret handling och planer.

Även om Neptunus i Fiskarna fortfarande stimulerar kreativa och konstnärliga män, så tycks det ändå bli mer av konkret handling från män med förnuft och Stenbockens logik. Egentligen en harmonisk blandning av fantasi och realism. Praktisk fantasi eller välgörenhet kanske?

Sextilen mellan Solen och Månen bidrar klart mycket lättare till all form av samarbete mellan män och kvinnor och detta kanske minskar skillnaderna mellan könen på sikt? Större jämlikhet helt klart. För mig innebär Månens placering i Skorpionen klockrent att intelligenta och mentalt starka kvinnor får en rejäl framgång under året. Månen i Skorpionen är ju även i balans med Saturnus i Stenbocken vilket tydligt pekar på en både mentalt stark och ansvarsfull kvinna i ledande ställning. Ett bra år för kvinnor med makt? Det fascinerande är att denna styrka även får stimulans av Neptunus vilket förstärker både empatin och känslan av ärlig omsorg.

Merkurius, som får symbolisera kommunikation mellan människor och kortare resor, har ett dubbelt inflytande under året. Kvadraturen till Mars i Fiskarna kan innebära gräl och dispyter, och hetsiga diskussioner är kanske harmlösa men kan vara oerhört destruktiva. Kombinationen Merkurius-Mars är även kopplad till både vapen och bränder. Kopplat främst till transporter och kortare resor och arbetsplatser. Merkurius har dock även ett positivt inflytande från Uranus i Väduren, vilket ändå innebär att intelligens vinner över enfald i alla diskussioner. Samverkan mellan Merkurius och Uranus är alltid spännande när det gäller nytänkande i alla former. Nya idéer och reformer kommer lättare och Merkurius i Skytten inverkar även gynnsamt för skolan i Sverige. Jag tror personligen att denna gynnsamma aspekt höjer det kollektiva undermedvetna och gör det lättare för fler människor att acceptera nödvändiga förändringar. Utmärkt för att föra fram radikala reformer och idéer. Kanske fler människor inser faran med det ökade klimathotet?

Venus på 23 grader i Skorpionen har både stimulans från Pluto i Stenbocken och Mars i slutet av Fiskarna. Detta tolkar jag som stabiliserande för redan existerande relationer och indikerar djup passion och inlevelse i relationer som uppstår under året. Kopplingen mellan känslomässig trygghet och ekonomisk tillväxt är tydlig då Venus ligger i det 2:a huset som styr ekonomi. Kloka investeringar kan ge god avkastning på sikt och detta gynnar inte fifflare och människor som hellre söker ”snabba klipp”. Rent relationsmässigt ändå ett gynnsamt år för nya kontakter och relationer, även om jag tror att kvinnor gynnas mer än män av denna kombination. Globalt en stabiliserande tendens. Kanske mer präglat av förnuft?

Mars passerar nollpunkten mellan Fiskarna och Väduren redan på nyårsnatten vid 3-tiden och detta är ju även själva startpunkten för grundhoroskopet i astrologi, med Väduren som det första tecknet. Detta kan definitivt tolkas på både gott och ont. I värsta fall aktiveras starka impulser av våld och konflikter med typiska huvud- eller ansiktsskador som följd. I bästa fall gynnas fysiskt starka individer som kan agera självständigt och har lättare än andra att hävda sig. Idrottsligt gynnar detta mera ensamtävlare än lag. Här gynnas ju tyvärr den klassiska krigsprincipen och personer eller länder med denna punkt i sin karta kan komma i fokus. Ändå ett oerhört bra år inte bara för Vädurar, utan för alla som vill starta något nytt. Dock kanske mest med betoning på rent fysiska aktiviteter, som träning, motion eller tävlingar. Något ”tredje Världskrig” finns ändå inte bland alternativen, tackolov.

Jupiter vår jovialiske slarver är även han ”hemma” traditionellt i sitt eget tecken Skytten, liksom Saturnus. Då Jupiter inte enbart symboliserar framgång på det materiella planet, utan även på det inre, mer andliga planet, så torde ju alla positiva perspektiv med inriktning på framtiden gynnas betydligt under året. Då Jupiter ligger i Tvillingarnas ”hus” eller ”livsområde” så gynnas både studier och allt skolarbete (återigen) och positivt tänkande dominerar åtminstone över skepticism. En lite speciell effekt är att Jupiter råkar ligga på en s.k. mittpunkt mellan Månen och Saturnus och detta kan ge en stark framgång för alla självständiga och disciplinerade kvinnor. Tack och lov! Nyckelord Tålamod och Optimism!

En annan positiv aspekt är Jupiters koppling till resor och detta gynnar såväl kortare som längre resor under året. Vi andra kan stanna hemma och läsa och skriva mer när Jupiter ligger i Skytten i det 3:e huset. Kanske även jag kan hålla mitt löfte om en ny bok? Ny förläggare blir det i alla fall.

Saturnus principer gäller både begränsningar i den fysiska världen och på det inre planet. Kroppen kan både bli trött och sjuk, men även gynnas av disciplin och långsiktig planering. Allt handlar om samarbetet mellan själen och kroppen och Saturnus agerar ofta både domare, advokat, jury och offer. Eftersom Saturnus går in i det fjärde huset under året så kommer mycket fokus att ligga på familjen. Kanske en viss återgång till konservativa eller reaktionära principer? Mer lag och ordning? Kollektivt bidrar detta till förseningar, inställda beslut och krångliga processer som tar en frustrerande lång tid. Återigen kommer en äldre kvinna i fokus.

Uranus och Pluto har nu varit oense sedan 2012 och har äntligen börjat släppa sitt grepp. I år är kvadraturen 8 grader och bör innebära att många våldsamma reformer mattas av en aning. Uranus i Väduren ”backar” (retrograd) under nyåret men vänder redan den 6 januari och går in i Oxen i mars. Detta kan innebära ett hektiskt år för ”tidiga” Oxar födda mellan 20 - 27 april men kan även indikera många spännande förändringar. I Sveriges karta passerar Uranus från det 7:e relationernas hus till det 8:e som mer kopplas till banker och större organisationer och här kan förändringar bli drastiska. Räntor och amorteringar? Spekulationer med aktier och pengar torde vara livsfarligt. Då Uranus även ligger i samarbetets hus så kan det leda till plötsliga förändringar gällande samarbete och partnerskap, vilket klart försvårar alla överenskommelser och gemensamma projekt.

Neptunus passerar under året mellan 14 och 18 grader i Fiskarna vilket fortsatt gynnar mest kvinnliga energier där fantasi och kreativitet är viktigt. Eurovision Song Contest, går av stapeln i Israel mellan den 14 – 18 maj, vilket blir både nervkittlande och spännande med tanke på den politiska spänningen i landet. Uppenbarligen ännu en kvinna som vinner med Månen i Skorpionen i stimulans till Neptunus i Fiskarna. Jag vill även påpeka den dynamiska kopplingen mellan det undermedvetna och fantasin med denna energi. Synnerligen positivt för allt känslomässigt helande och terapeutiskt och allt i det undermedvetna kan komma upp till ytan genom olika former av skapande kreativitet. Transformerande healing helt enkelt. Neptunus har i princip enbart positiva aspekter till både MC i Kräftan (livsmål), Månen i Skorpionen (folket eller kvinnor och barn), och Solen (fäder och ledare) och Saturnus (äldre auktoriteter). Sammanfattat ett mycket bra år för alla som har något i Fiskarnas tecken.

Pluto, som förlorade sin officiella status som planet 2006, har nu kommit fram till den sista tredjedelen av Stenbocken och ligger mellan 20 och 23 grader under året. Har nu avlägsnat sig ytterligare från Solen sedan förra årets nyår och påverkar knappt alls. Är dessutom i svag stimulans till Venus i Skorpionen vilket tolkas positivt för både kärlek, sex och ekonomin. Ekonomisk koppling gäller dock främst inkomster som har med hemmet att göra. Kanske gynnar den som arbetar hemifrån? Vill även gärna tillägga att Pluto inte har någon tydlig effekt för de flesta av oss. Jag har under många år kunnat konstatera att den mest slumrar i det undermedvetna och bara kommer upp till ytan då vi konfronteras med våra privata rädslor och när livet förändras radikalt, som vid dödsfall eller andra förändringar av familjekonstellationer.

Alla vill vi utvecklas och bli bättre människor och lyckas med våra planer och drömmar. Om inte i år, så nästa. Jag har konsekvent alltid försökt att se positivt på de flesta aspekter, trots att de ibland kan verka ”negativa” eller problematiska. 2019 har trots detta en klar betoning på positiv energi, så jag hoppas att även du kan ta till dig av de konkreta och subtila energierna som kan gynna dina egna drömmar och planer.

Det är alltid lätt missvisande att prata om specifika tecken, beroende på att vi alla har Solen, Månen och planeterna utspridda över flera tecken, men trots denna generalisering så kommer ju lite extra positiv energi att kretsa kring både Skorpionen, Skytten, Stenbocken och Fiskarna under året som kommer. Hör du inte till dessa tecken så kanske du ändå har någon viktig punkt eller planet i din karta i just någon av dessa tecken.

Gott Nytt År

Jacob i december 2018
Månen just nu i Vågen