ASCENDENTEN

ASCENDENTEN eller förkortat ASC

 

För att få reda på sin Ascendent måste man veta plats och klockslag för sin födelse
Ordet kommer från latinets ascendere och betyder "det uppstigande".
Ascendenten är det uppstigande stjärntecknet vid horisonten i öster vid det exakta klockslaget man föds.


Har man inget klockslag kan man inte räkna ut sin Ascendent.


I engelskan används ofta beteckningen "The Rising Sign"
Förkortas ofta ASC i förklaringar eller tabeller.


Det stjärntecken du har din Ascendent i färgar ofta din karaktär men lika viktiga är de s.k. "aspekterna" till din Ascendent. Se mer om detta under "Aspekter".

 

Om du t.ex har din Ascendent i Väduren kan du lätt uppfattas som Vädur men du kan även ha andra Planeter eller Aspekter som färgar din Ascendent! Följaktligen kan olika personer med Ascendenten i Väduren ha olika beteende!


Ord och Symboler som beskriver ASCENDENTEN;

inte i någon bestämd ordning!
Vårt fysiska utseende.
Vår attityd mot omvärlden.
Som andra uppfattar oss.
Carl G Jungs "Persona".
Personligheten på det ytliga planet.
"Mask" eller "Image".
"Roll" vi spelar tillsammans med olika personer.
Relationer till andra människor.
Vår gestalt exempelvis i val av kläder eller färger.
Utstrålning eller "Karisma".

 

Ascendenten är även spetsen eller början på det "första huset". De 12 olika s.k. "Husen" eller "Livsområdena" i Horoskopet har även sina olika "härskare".
Ascendenten har alltid planeten Mars som sin härskare.

 

Efter 30-årsåldern anses ofta Ascendenten spela en viktig roll i våra liv, eftersom det i karmisk tolkning anses att man där tar vid där man avslutade i sitt förra liv...

Man använder sålunda de första 30 åren till att "utbilda sig" till människa, för att sedan fortsätta sin "karmiska läxa" från tidigare liv.