ASPEKTER

Aspekter eller Vinkelförhållande i kartan.

 

Då hela cirkeln är 360 grader delar man upp den i 12 delar med 30 grader för varje tecken. Dessa 12 delar kallas sedan "hus".

 

Har du sett en karta med aspekter så är det alla linjerna i olika färger inuti kartan som markerar vinklar och avstånd mellan de respektive punkterna.

 

Aspekterna avspeglar helt enkelt det matematiska vinkelförhållandet mellan två punkter i cirkeln. Det kan vara mellan olika planeter eller med ASC o MC.

 

Man räknar med både "starka" och/eller "svaga" aspekter beroende på vilka positioner som är inblandade. För att enklare se aspekternas natur ritar man dem i kartan med blå eller grön respektive röd.  Även streckade linjer - - - - - eller heldragna ---------

 

Man delar även upp dem i Huvudaspekter och biaspekter, beroende på vilka grader det gäller.

 

Avvikelsen från den exakta graden kallas för orb.

 

Huvudaspekterna är;

 

Konjunktion: 0 grader, dvs på samma ställe. De skall vara mellan 0 - 8-9 grader ifrån varandra. Även detta beror lite på vilka som är inblandade och hastigheten. Ex Månen går ju snabbare än Pluto. Konjunktionen kan vara antingen  "bra" eller "dålig" beroende på de inlbandade.

 

Sextil: 60 grader. Tillåten orb varierar men eftersom den räknas till de svagare och lätt positiva används oftast upp till 6 graders orb. Ritas som blå/grön streckad.

 

Kvadratur: 90 grader. Tillåten orb 8-9 grader. Räknas till de "starka" eller aktiva aspekterna. Markeras röd eller/och heldragen linje.

 

Trigon: 120 grader. Tillåten orb upp till 9 grader. Räknas till de "svagare" men positiva aspekterna. Markeras blå/grön och heldragen.

 

Opposition: 180 grader. Tillåten orb upp till 8-9 grader. Räknas till de starkare men kan vara både positiv och negativ beroende på de inblandade. Röd och med tre längre streck.

 

Biaspekterna eller något svagare med max 2 graders orb:

 

Halvsextil: 30 grader. Ritas inte in.

Halvkvintil: 36 grader. Ritas blå om den är stark.

Halvkvadratur: 45 grader. Ritas röd om den är stark.

Kvintil: 72 grader. Svagt blå om den är stark.

Trikvadratur, seskvikvadrat eller "En-och-en-halv-kvadratur": 135 grader. Ritas röd om den är stark.

Bikvintil: 144 grader. Lätt blå om den är stark.

Quincunx, kvinkuns eller Inkonjunkt eller "150-gradaren": 150 grader. Ritas röd om den är stark.

 

Aspekternas olika symboler.

Aspekttablån här ovan är tagen ur Rigmor Elisabeth Aster Wig´s bok "Mellan oss och stjärnorna" (1973)

 

Jag delar inte helt hennes beskrivning av uttrycken harmonisk eller oharmonisk men i stort bara en tolkningsfråga från aspekt till aspekt och de inblandades natur.