De 12 HUSEN

Indelningen av husen

De 12 olika "husen" avspeglar de 12 olika delarna av cirkeln och motsvaras av de 12 stjärntecknen. I mina muntliga tolkningar föredrar jag att använda uttrycket "livsområde", eftersom begreppet "hus" har en annan mening.

 

I diagrammet ovan är därför både planet och tecken placerade utanför respektive hus.

Ex 7:e huset har både planeten Venus och tecknet Vågen i cirkeln.

 

En del har två planeter, ex 12:e huset har både Jupiter och Neptunus. Det beror på att Jupiter härskade över både Skytten och Fiskarna innan man upptäckte planeten Neptunus.

Likadant med 11:e huset som har både Saturnus och Uranus och Skorpionen som har både Mars och Pluto.

 

Fortfarande har både Tvillingarna och Jungfrun planeten Merkurius som "härskare", dvs det saknas alltså ännu två planeter. Även Oxen och Vågen delar på Venus.

 

Här nedan följer en kort symbolik och "kokbok" över de 12 livsområdena.

HUSENS OMRÅDEN

 

1. Personlighet, omvärlden, det yttre. Planeter i detta hus får en tydligare betydelse och jag liknar detta hus ibland som ett skyltfönster. Vad du visar upp för andra.

 

2. "Pengarnas hus". Ägodelar, materiella ting, inkomster och ekonomiska förhållanden. Rikedom/fattigdom. Hur man hanterar ekonomi.

 

3. Släktingar, särskilt syskon. Intressen, resor - kortare, grannar, talanger. Skolgång upp till tonåren.

 

4. Det arvsmässiga, familjen, släktband, hemmet, det förflutna, barndomen, modern.

 

5. Föräldraskap, barn och relationer. Uppfostran, skola. Spel, nöjen, avkoppling. Sexualitet, sport, spekulationer. Förmåga till självförverkligande genom skapande aktivitet, konst, litteratur, artist. Kärleksaffärer (sex) utan äktenskap.

 

6. "Hälsans hus". Hälsa, sjukdomar, arbete. Relationer till kollegor och underordnade. Socialt arbete, mindre husdjur.

 

7. Förhållande till partnern, gemenskap, äktenskap, samarbete, kompanjonskap, teamwork, fienden, motståndaren.

 

8. Dödens hus. Omständigheter vid döden, tid o plats, dödssätt. Arv. Självuppoffring. Behov att dela egendom med andra. Andlig omvändelse, återfödelse. Ockult hus, psykiska gåvor.

 

9. Världsåskådning, moral, etik. Högre andlig utveckling, högre utbildning. Långa resor, både bokstavligt och "inombords". Drömmar och visioner. Filosofi, lag och rätt, religion. Juridik. Emigration, utlandet.

 

10. Social ställning, karriär. Kall, sysselsättning, yrke, intressen, mål i livet. Vanära, konkurs. Inflytelserika personer, makt, myndigheter. Förhållande till fadern.

 

11. Vännernas hus. Sällskapsliv, önskningar och förhoppningar. Osjälviska aktiviteter. Nyskapande, originella och moderna metoder. Klubbar och föreningar.

 

12. Det undermedvetna. Ensamhet, isolering, avskildhet, mystik. Djup andlighet, meditation, religiositet, uppoffringar, rädslor, Sjukhus, fängelse, klosterliv. Hemliga fiender och hemliga sällskap. Ockultism.