MÅNENS NODER

Den punkt där Månen i sitt kretslopp skär ekliptikan.

 

Man kan tolka den norra och den södra olika.

 

Den norra noden kallas även "Dragon´s head" - Drakens huvud. Har att göra med föreningar, släktband, kontakter mm.

 

Den södra noden är motsvarande punkt där Månen skär ekliptikan. Kallas "Dragon´s tail" - Drakens svans.

Betecknas som vår svaga punkt eller akilleshäl. "Dålig Karma".

 

Psykologisk betydelse:

Anpassningsförmåga, viljan att förena med andra, social förmåga, gott kamratskap, tillmötesgående.

 

Biologisk koppling; Energikropp eller Astralkroppen.

Månens norra nod
Månens södra nod