MEDIUM COELI (M.C.)

Liksom för beräkningen av Ascendenten måste man även här känna till plats och klockslag för sin födelse.


Namnet kommer från latinet och betyder "himmelens högsta punkt" eller "himmelsmitt" och markerar den högsta punkten på himlen i söder, vid klockslaget för födelsen.

 

MC förknippas ofta med val av yrke o karriär men lika ofta med speciella intressen i livet.

 

Ord och symboler som beskriver din MC;

Individens mål och strävan i livet.
Vår ambition och inställning till yrke eller arbete.
Vårt rykte eller sociala status.
Vår position och eventuellt inflytande i samhället.
Vår inställning till ansvar och plikter.
Metoder att utvecklas som självständiga individer.
Egna ideal och drömmar.
Oftast yrkesval eller yrkesväg.
Hobbies.

 

MC är alltid början av det 10:e "huset" och härskaren är planeten Saturnus.

 

MC förknippas ofta med stjärntecknet Stenbocken.