ORDLISTA

Här kommer jag efter hand att lägga in en ordlista över namn, symboler och rent astrologiska begrepp och översättningar eller förklaringar av orden eller begreppen

Accelerationen (Förkortat acc) - 9,86 sekunder/timma. Beräknas på Intervallen.

 

Ascendent (ASC) - Det uppstigande tecknet vid horisonten i Öster.

 

Aspekt - Vinkelförhållande räknat i grader mellan olika punkter på kartan. (Planeter, Sol, Måne, ASC, MC)

 

Astrologi - Läran eller kunskapen om stjärnorna. Astron = stjärna, Logos = ord, kunskap på grekiska.

 

Chart - Engelska för Födelsehoroskop.

 

Descendenten (DESC) - Det nedstigande tecknet vid horisonten i Väster.

 

Efemerid (Ephemeris på eng.) - Tabell för Planeternas Positioner vid G.M.T.

 

Ekvatorn - Där börjar 0 grader Breddgrad mot Nord eller Syd. Alla Hustabeller beräknas efter LAT (Breddgrader)

 

G.M.T. - Greenwich Mean Time - Platsen i England där 0 grader börjar. Den plats som de flesta Efemerider börjar.

 

Horoskop - Betyder "se tiden eller timmen" på grekiska.

 

Hus - De 12 indelade områden i himlen i cirkeln.

 

Imum Coeli (IC) - Den lägsta punkten i Nord.

 

Intervallen - Tidsskillnad mellan Greenwich i England och Platsen för födelsen (ex i Sverige = 1 timma)

 

Latitud (LAT) - Breddgrad. Räknas Nord eller Syd från Ekvatorn.

 

Longitud (LONG) - Längdgrad. Skillnaden i TID mellan Platsen för födelsen och Greenwich (G.M.T.) = Platsen för Efemeridtabellen.

 

Longitudekvivalenten (förkortat LONG.) - Den egentliga tiden för födelsens plats. Kallas även Longitud (Long.tid)

 

Medium Coeli (MC) - Himmelsmitt. Den högsta punkten på himlen i Syd.

 

Radix - Internationell förkortning för Födelsehoroskop. Betyder egentligen ROT.

 

Siderisk tid - Stjärntid för dagen på året

 

Zodiak - De 12 st stjärntecknen i Djurkretsen.