Symboler - Kvalité - Element

Symboler

 

Inom astrologin vimlar det av olika symboler och krumelurer.

Här följer en kortare beskrivning av de vanligaste du kan hitta.

 

Den Kaldeiska stjärnan Den Kaldeiska stjärnan

Om man tittar närmare så är de flesta av symbolerna för planeterna egentligen en kombination av tre grundsymboler; Cirkeln, Halvmånen och Korset.

 

Cirkeln symboliserar det fullkomliga, oändligheten och den andliga principen.

Halvmånen symboliserar själen och känslorna, den jordiska personligheten.

Korset symboliserar vår fysiska kropp, materien.

Zodiaktecknens kvalitet

 

Fyra ledande tecken; kallas även Kardinaltecken;

Vädur, Kräfta, Våg, Stenbock

Ledande tecken = huvud och förstånd, VILJA

Den skapande kraften i världsaltet.

 

 

Fyra fasta tecken;

Oxe, Lejon, Skorpionen, Vattumannen

Fasta tecken = själ och vilja, KÄRLEK

Samhällets stöttepelare. Lugn och organisation.

SFINXEN är en kombination av de fyra fasta tecknen;

Tjurens kropp (Oxen),Lejonfötter med klor (Lejonet), örnens vingar (Skorpionen) och människans huvud (Vattumannen).

 

Fyra föränderliga/rörliga tecken;

Tvillingarna, Jungfrun, Skytten, Fiskarna

Föränderliga tecken; kropp och sinnesorgan, VISDOM

Anpassning och harmonisering. Dualism, mångsidighet.

De fyra Elementen

 

De fyra elementen är Jord, Vatten, Luft och Eld.

 

Jordtecknen är Oxen, Jungfrun och Stenbocken

 

Vattentecknen är Kräftan, Skorpionen och Fiskarna

 

Lufttecknen är Tvillingarna, Vågen och Vattumannen

 

Eldtecknen är Väduren, Lejonet och Skytten

 

Melankolikern - Jord Melankolikern - Jord

JORD

 

Jordtecknen: Oxen, Jungfrun och Stenbocken.

Melankolikern - av det grekiska ordet för svart galla.

Försiktighet och stadga i karaktären. Materialistisk inställning med jordnära mål. Bevarar och upprätthåller snarare än att skapa något nytt. Något tungsint.

Flegmatikern - Vatten Flegmatikern - Vatten

VATTEN

 

Vattentecknen: Kräftan, Skorpionen och Fiskarna.

Flegmatikern - från det grekiska ordet för slem.

Vattnet symboliserar det skiftande och outgrundliga. Fylld av känslor, mottaglig för intryck. Ledd av instinkter. Intuitiv och fantasifull.

Sangvinikern - Luft Sangvinikern - Luft

LUFT

 

Lufttecknen är Tvillingarna, Vågen och Vattumannen.

Sangvinikern; från det latinska ordet för blod.

Symboliserar renhet och klarhet. Förfinade, ömma, veka och idealistiska. Konstnärlig och skapande. Optimistisk.

Koleriker - Eld Koleriker - Eld

ELD

 

Eldtecknen är Väduren, Lejonet och Skytten.

Kolerikern: av det grekiska ordet för gul galla.

Symboliserar både det som renar och det som förtär. Överflödande fysisk aktivitet. Dynamiska, idealistiska och självmedvetna. Självförtroende genom att leda och organisera. Eldiga.

Astrologisk symbol för Människan
Pentagram

Den femuddiga stjärnan kallas för Pentagram.

De gamla pytagoreernas symbol för det fullkomliga - kosmos.

Användes även som "Davidsstjärnan" i Israels flagga och av judarna under andra världskriget.

Sjuuddiga - Kaldeiska stjärnan

Den Kaldeiska, sjuuddiga stjärnan är en urgammal symbol som innefattar Solen, Månen och de fem kända planeterna; Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus.