Böcker o litteratur

Författare; Astrologi -

Titel (Utgivningsår /svenska)

 • Stephen Arroyo - Astrology, Karma & Transformation / 1978
 • Stephen Arroyo The Practice & Profession of astrology 1984
 • Stephen Arroyo & Liz Greene The Jupiter/Saturn Conference lectures / 1984
 • Liz Greene Saturn; a new look at an old devil / 1976
 • Liz Greene The Outer Planets & their cycles / 1983
 • Donna Cunningham Den astrologiska vägen till insikt / 1985
 • Reinhold Ebertin The Combination of stellar influences (KdG) / 1940/1972
 • Reinhold Ebertin Transits / 1971
 • Reinhold Ebertin Kosmopsykologi / 1973/1980
 • Derek & Julia Parker Astrologisk Handbok (min första) / 1974
 • Rigmor Elisabeth Aster Wig Mellan oss och stjärnorna / 1973
 • Robert Hand Planets in Transit / 1976
 • Charles E O Carter The Principles of Astrology / 1925
 • Gunnel Söderström Astrologi; studiehandledning / 1986
 • Gunnel Söderström Saturnus transiter / 1997
 • Roland Skogkvist Scandinavian tables of houses (Hustabeller) / 1982
 • Helen Paul & Mary Bridget O´Toole Interpreting the houses / 1976
 • Mario Paltrineri & Elena Rader Astrologi i praktiken / 1982
 • A.L.Lieber & Jerome Agel Måneffekten. / 1982
 • Donald Bradley Stock market prediction / 1950
 • David Christie-Murray The practical astrologer / 1990
 • Brian Clark The sibling constellation / 1999
 • Michel Gauquelin The spheres of Destiny / 1980
 • Barbara Hand Clow Chiron. Rainbow Bridge / 1987
 • Joan Hodgson Astrologi & Healing. Fyra delar/elementen / 1982
 • Marc Edmund Jones Astrologins grunder / 1976
 • Tracy Marks Turning oppositions to conjunctions / 1980
 • Marc Robertson The 8th house; sex, death & money / 1976
 • Marc Robertson Critical ages in adult life; the transit of Saturn / 1976
 • Lois M Rodden The american book of charts / 1980
 • Vanda Sawtell The medicine of the stars / 1969
 • Barbara Schermer Astrology alive! / 1989
 • Penny Thornton The forces of destiny / 1990
 • John Townley Planets in love / 1978
 • Alice A Bailey Esoteric Astrology / 1951

Författare; övrig litteratur Titel (utgivningsår/svenska)

 • Paramahansa Yogananda Autobiography of a Yogi /1946
 • Jeddu Krishnamurti - Att vara fri / 1974
 • Martinus - Livets Bok, Tredje Testamentet m fl / 1975
 • Bert Yoga Jonson - flera böcker
 • Joan Grant & Denys Kelsey - Alla mina liv / 1975
 • Tomas Tranströmer - Sanningsbarriären / 1978
 • Tuiavii från Tiavea - Papalagi (den vite mannen) / 1920/1977
 • Dénis Lindbohm - Jagets eld (Reinkarnationsfall) / 1971
 • Peter Noll - Den utmätta Tiden / 1984
 • Rollo May - Kärlek och Vilja / 1972
 • Erich Fromm - Kärlekens Konst / 1956
 • Bill Cosby - Flera böcker / 1986-88-89-91
 • Shirley MacLaine - Flera böcker / 1972 -framåt
 • John Cleese & Robyn Skinner - FAMILJEN - hur man klarar sig helskinnad ur dess famntag / 1983
 • John Cleese & Robyn Skinner - LIVET - och hur man överlever det / 1993
 • Hillevi Lindahl - Kvinnan frĺn Atlantis / 1990
 • Py Sörman - Sankt Thomas More / 1983
 • Ingalill Enbom - Våga leva tvärtom (Optimistkonsult) / 1991
 • Axel Munthe - Boken om San Michele / 1930
 • Sathya Sai Baba (samtal med) - Jesus / 1982/1990
 • Samuel H Sandweiss - Sai Baba, den helige mannen...och psykiatern /1975/1992
 • Mikael Ranerås - Bröllopet mellan Polerna / 1990
 • Nina Matthis - Befruktelsen / 1992
 • Mikael Ranerås - Kärlekens befriare / 1992
 • Nina Matthis & Mikael Ranerås - Stjärnmänniskor och det stora ansvaret / 1994
 • Mikael Ranerås-Matthis - Uppstigningens Tid / 1995
 • Nina & Mikael Matthis - Att minnas Löftet (Marina Munk) / 1996
 • Nina & Mikael Matthis - The Great Mission (Marina Munk) / 1995
 • Rauni-Leena Luukanen - Universums barn / 1995
 • James Redfield - The Celestine Prophecy (Nionde insikten) / 1994
 • James Redfield & Carol Adrienne - Din Personliga Guide / 1995
 • James Redfield - Den Tionde insikten / 1996
 • James Redfield  - Shambalas hemlighet (Elfte insikten) / 1999
 • James Redfield - Visionen / 1998
 • James Redfield & Michael Murphy - Gud och vår andliga utveckling / 2002
 • Dick Sutphen - Past lives, future lives / 1978
 • Dick Sutphen - You were born again to be together / ????
 • Dick Sutphen - Reinventing Yourself / 1993
 • Bear Heart & Molly Larkin - Vinden är min mor / 1996
 • Harry R.Moody & David Carroll - Själens fem stadier / 1997
 • Robert A.Monroe - Yttersta resan (Ut-ur-kroppen-upplevelser) / 1997
 • Rosemary Altea - Själens Styrka / 1998
 • James F.Twyman - Ljusets sändebud / 1998
 • John Gray - Mars åtrår Venus, Venus älskar Mars / ????
 • John Gray - Föräldrar till trygga och glada barn / 1999
 • Susanna Edin - Den självläkande människan / 1999
 • Olga Karitidis - Shamanens cirkel / 1999?
 • Helge Ingstad - Pälsjägarliv / 1952?
 • Carol Adrienne - När livet förändras / 2002
 • Betty Shine (Engelskt medie) - Det Oändliga Sinnet ( hennes sista bok) / 1999/2001
 • Betty Shine - Tankens makt / 1993/1999
 • Gerald Jampolsky - LOVE is letting go of Fear / 1979
 • Lois L.Hay - Du kan Hela ditt liv / 1987/1994
 • Phillip C.McGraw "Dr.Phil" - Relationsakuten / 2000
 • Dalai Lama & Howard C.Cutler - Lycka! En handledning i konsten att leva / 1998
 • Brandon Bays - Resan (Om att bota cancer) / 1999/ 2001
 • Sir Arthur Conan Doyle kommer tillbaka -  (Mediet Grace Cooke) White Eagle -(Kanalisering) /1963
 • Hur människoöden tvinnas ( Kanalisering) / 1984
 • Thomas Gordon - Aktivt föräldraskap / 1975
 • Björn Kadesjö - Barn med koncentrationssvårigheter / 2001
 • Inge Stoltenberg - Det nya riket - Profetior om Norden /1984/1995
 • Janusz Korczak - Barnets rätt till respekt /1988
 • Colin C.Tipping - Radical Forgiveness /1997/2002 (Thank you Heike)
 • Arthur Freeman & Rose DeWolf - De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem 1992/1995 (Kognitiv psykologi)
 • Deepak Chopra - Att välja glädjen /2003/2005
 • Gunilla Hultgren - Livets väg - en bok om Hopi-indianerna /1977/1985
 • Bärbel Mohr - Kund hos Kosmos (Bestellungen beim Universum) /1998/2007
 • Paolo Coelho "Alkemisten" /1988

  Jan Kjaerstad - "Släkters gång" / 2016