Hur jag arbetar

Astrologens "lilla röda" (1900-talet) blev blå från år 2000.

OBSERVERA! - Varken mailadress eller Hemsida finns längre!!! "Annonsblad" våren 2005
Fotot taget av Alexander
under Astrologens "skäggperiod"
(ej skägg idag)
Reklambladet utformat av
Alex Rosengren

 

Astrologen samtalar med besökare under Hälsomässan Tvärskog 2006

När personen först tar kontakt med mig kommer vi överens om vilken typ av arbete jag skall göra.
Då jag inte vill ha någon förutfattad bild av personen ifråga ber jag alltid personen att inte berätta sin "livs historia" för mig, eftersom detta dessvärre färgar mitt arbete.


Jag frågar alltid vilka förutsättningar som gäller för dagsläget. Helt enkelt hur de lever sitt liv idag.

Jag frågar ex. om de har arbete, studerar eller är arbetslösa.

Jag frågar även hur de lever rent socialt, dvs om de lever ensamma eller tillsammans med någon.

Även hälsan är viktig eftersom jag inte kan ta ansvar för eventuella medicinska diagnoser. Detta för att kunna ställa personens omständigheter i relation till vad som "händer" idag.


Framtiden är givetvis spännande men inget jag ägnar mig åt utan att först bli tillfrågad. Det gäller då att ha en någorlunda plan av förhoppningar, önskningar eller funderingar. Det kan röra ex. en flyttning eller något annat viktigt i livet.

 

Idag arbetar jag uteslutande med att tala in mina arbeten direkt till en CD-skiva, c.a 80 min.


Förr tog jag även emot besök under själva tolkningen men detta blev ofta tidsödande och splittrande för båda parter. Jag färgades av personens beteende och personen kände sig ofta stressad eller spänd. Ibland hände det även att personen pratade mer än jag, vilket inte var meningen.


Idag tar jag emot beställningar per telefon eller via e-mail. Efter denna första kontakt gör jag sedan personens arbete. Postar sedan detta arbete när "kunden" betalat in arvodet.

Efter att personen lyssnat av sin CD-skiva, finns sedan möjlighet att ringa upp och ställa frågor.


Denna så kallade "feedback" är inget måste, men ofta viktig för att få klarhet i personens egna funderingar. Dessutom kanske jag ställt några frågor som det kan vara bra att få svar på.


Under själva tolkningsarbetet sitter jag med mikrofonen framför mig. Ofta med svag musik i bakgrunden (se länk musik), mest för min egen inspiration.

OBS! Säg gärna till om du INTE vill ha detta "störande" ljud i bakgrunden!

 

Medhjälpare är ofta min 10-åriga, kolsvarta honkatt Zötnos, eller någon av hennes kittens, som gärna bistår mig med "energi". Hon är född den 27 april 2002 i Järna, utanför Vidarkliniken och har som sin husse Månen i Skorpionen.


Tända ljus och lite rökelse ger mig ofta en ökad koncentration och ökar samtidigt min intuitiva förmåga att kunna förmedla detta mycket personliga budskap.

 

Vad säger astrologen inte?
Astrologens uppgift är inte att spekulera i liv och död. Jag nämner inget som kan skrämma, hämma eller blockera.


Astrologin skall vara ett redskap för självinsikt och ska inte skapa onödiga rädslor.

Den vanligaste orsaken till att personer inte tagit kontakt med mig, som jag fått höra, är tyvärr att de tror att jag skall berätta en massa hemska saker som de inte kan hantera. Inget kunde vara mer fel.

 

Vad berättar astrologen?
Jag orienterar mig om bakgrunden, uppväxtvillkor och tidigare upplevelser i livet. Vad som präglat personen.

Jag belyser sedan de viktigaste delarna i personens tankar, känslor och värderingar. Vilka drivkrafter och ambitioner som finns och hur man kan använda dem.

Bygger sedan vidare på vilka vägar i livet som kan vara lämpliga och ger förslag på hur man kan uppnå vissa mål.

 

En viktig del är relationer till andra människor. Hur vi använder vår egen kärlek och vad vi förväntar oss av andra.

 

Avslutningsvis ger jag lite personliga råd om hur personen kan komma till insikt om sina inre resurser och därmed även lättare kunna förverkliga några av sina personliga förväntningar.

 

 


Astrologens arbetsbord vintern 2005-2006.
Cezar t.v. (bor i Kosta idag) o Puzzi t.h. (bor kvar hemma)